Cilt 4 Sayı 2 Makale 1

İstanbul'un Tarihi Eserlerinin Üzerindeki Yabancı Bitkiler

Yazar(lar): Ayhan Yeşilot 1, Mustafa Keskin 2, Sabri Sümer 3,

Bu çalışmada İstanbul’daki tarihi eserlere zarar veren bitkilerin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 15 önemli tarihi eser seçilmiş olup çalışma bu eserler üzerinden sürdürülmüştür. Çalışma sonucunda toplamda 19 familyaya ait 58 tür rapor edilmektedir. Çalışma alanında Poaceae ve Asteraceae familyası tür sayısı bakımından en büyük iki familyadır. Üç ağaç ve bir eğrelti türü toplanmıştır. Parietaria judaica L. türü İstanbul’daki tüm tarihi eserler üzerinde bulunmuştur. Yüzey örtüşü bakımından çok zengindir.



Anahtar Kelime(ler): Istanbul, tarihi binalar, yabancı otlar, duvar florası, koruma,

In this study, it is aimed to determine the plants that damage historical artifacts in Istanbul. For this purpose, 15 important historical artifacts were selected and the study continued on these works. As a result of the study, 58 species belonging to 19 families in total are reported. In the study area, Poaceae and Asteraceae are the two largest families in terms of number of species. Three trees and one fern species were collected. Parietaria judaica L. has been found on all historical artifacts in Istanbul. It is very rich in terms of surface coverage.



Keyword(s):Istanbul,

 • [1] Akıllı, H. ve Sevinçok, A., 2018, Ülkemizde Eski Eserlerin Tahrip Olmalarının Önlenmesinde Eğitim ve Onarımın Önemi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 36(1-2): 227-257.
 • [2] Dündar, O. ve Demirci, M., 2017, Tarihi Yapıların Bitki Zararlarından Korunması, Uluslararası Katılımlı 6.Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, 2,334 Kasım 2017: 629-638.
 • [3] Yarcı, C. and Özçelik, H., 2002. Wall Flora of Edirne (Thrace Region), Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9(1), 57- 66.
 • [4] Altay V., Özyiğit, İ. İ. and Yarci, C., 2010. Urban ecological characteristics and vascular wall flora on the Anatolian side of Istanbul, Turkey, Maejo Int. J. Sci. Technol. 2010, 4(03), 483-495.
 • [5] Kitiş, Y. E., ve Onat, O., 2012, Isparta İli ve Yakın Çevresindeki Bazı Önemli Tarihi Yapılarda Görülen Yabancı Ot Türleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16-3, 333-341.
 • [6] Aksoy, A. an Çelik, J., 2020, Vascular plant diversity of the Alanya Castle walls and their ecological effects, Biological Diversity and Conservation 13(1):9-18.
 • [7] Karahan, F., Çelik, O., Kayıkçı, S. ve Altay, V., 2012, Eski Antakya Evleri (Antakya-Hatay) Duvarlarında Yayılış Gösteren Vasküler Bitkiler, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2), 131–134.
 • [8] Altay, V., Çelik, O., Kayıkçı, S., 2011, Hatay'ın vasküler duvar florası, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 18 (2), 131–144.
 • [9] Collepardi, M., 1990, Degredation and Restoration of Masonry Walls of Historical Buildings, Materials and Structures, 23, 81-102.
 • [10] Yeşilot, A., 2000, İstanbul’da Tarihi Yapılar Üzerinde Yetişerek Bunları Tahrip Eden Bitkiler, Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Ensititüsü, Biyoloji Anabilim Dalı.
 • [11] Davis, P.H., 1965-1988, Flora of Turkey and The East Aegean Islands, vol: 1-10, University of Edinburg.
 • [12] Aslan, M. and Atamov, V., 2006, Flora and Vegetation of Stony Walls in South-east Turkey (Şanlıurfa), Asian Journal of Plant Science, 5(1), 153-162.
 • [13] Özçelik, H. and Behçet, L., 1992, Flora of Van Castle and Its Anvirons. Journal of Faculty of Science Ege University, Series B, 14(2), 49-63.

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APAAyhan Yeşilot, Mustafa Keskin, Sabri Sümer. (2021). İstanbul'un Tarihi Eserlerinin Üzerindeki Yabancı Bitkiler. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 4 ( 2 ) , 55-66. http://ucbad.com/volume-4/issue-2/article-1/
Atıf tipi: BibTex@article{2021, title={İstanbul'un Tarihi Eserlerinin Üzerindeki Yabancı Bitkiler}, volume={4}, number={2}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Ayhan Yeşilot, Mustafa Keskin, Sabri Sümer}, year={2021}, pages={55-66} }
Atıf tipi: MLAAyhan Yeşilot, Mustafa Keskin, Sabri Sümer. İstanbul'un Tarihi Eserlerinin Üzerindeki Yabancı Bitkiler. no. 4 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2021), pp. 55-66.