Cilt 4 Sayı 1 Makale 2

Yapı Malzemesi Özelinde Atık Alçılara Yönelik Bir İnceleme

Yazar(lar): Zeynep Bedir 1, Cahide Aydın İpekçi 2,

Alçı ülkemiz açısından önemli ham madde kaynaklarından bir tanesidir. En yoğun kullanımı yapı sektöründe olan alçının, üretim ve kullanım miktarının fazlalığı da en çok bu alanda olmaktadır. Alçının sektörde yoğun kullanımıyla, hem var olan ham madde kaynakları azalmakta hem de atık oluşumu gözlenmektedir. Bu sorunların çözümünde atık alçıların yeniden kullanımının yararlı olabileceği düşünülmektedir. Bu anlamda yapılan çalışmayla yerli ve yabancı kaynaklarda yayınlanan makalelerin incelenmesi ve atık alçıların yeniden kullanımı sırasındaki değerlendirilme şekillerinin tespit edilmesi ve bu değerlendirilmelerin hangi alt başlıklara göre yapıldığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın yöntemi literatür tarama, veri toplama ve toplanan verilerin değerlendirilmesi olarak planlanmıştır. Veri toplama sürecinde anahtar kelimeler Sciencedirect ve Google Akademik veritabanlarında taranarak konu kapsamında 27 adet makaleye ulaşılmıştır. İncelenen bu makalelerden elde edilen veriler atık türü, malzeme türü ve konu başlığı alt başlıklarıyla değerlendirilmiştir. Makalelerde en çok kullanılan atık türünün atık alçı levha olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Atık oluşum aşaması bulgularına bakıldığında ise inşaat aşamasında oluşan atıkların atık çoğunluğunu oluşturduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelime(ler): Geri dönüşüm, Yapı malzemesi, atık, Alçı, Alçı levha, Atık alçı,Keyword(s):

 • [1] Ingham, J.P., 2013, Mortar, plaster and render, Geomaterials Under the Microscope, 8, 137-162.
 • [2] Pressler, J.W., 1979, Mineral commodity profiles, Bureau of Mines, United States Department of The İnterior, Washington D.C.
 • [3] Herbold, R.F., 2003, Field guide to appropriate technology: construction, 5, 545-607
 • [4] Crangle, R.D., 2020, Mineral commodity summaries, U.S Geological Survey.
 • [5] İMSAD, 2019, Sürdürülebilir inşaat malzemeleri terimler sözlüğü (güncellenmiş 2. baskı).
 • [6] Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P. and Van Woerden, F., 2018, What a waste 2.0. a global snapshot of solid waste management to 2050. Urban Development Series, International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
 • [7] US EPA, 2020, Sustainable management construction and demolition materials, web sayfası: https://www.epa.gov/smm/sustainable-management-construction-and-demolition-materials, erişim tarihi: 25.12.2020.
 • [8] Alçıder, 2020, Alçıyı tanıyalım, web sayfası: http://www.alcider.org.tr/alciyitaniyalim/, erişim tarihi: 25.12.2020.
 • [9] European Commision, 2013, Gypsum to gypsum (gtog), A circular economy for the construction sector: Layman’s report.
 • [10] Çevre ve Orman Bakanlığı, 2010, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, Web sayfası: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100326-13.htm, Erişim tarihi: 27.12.2020.
 • [11] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015, Atık Yönetimi Yönetmeliği, Web sayfası: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150402-2.htm, Erişim tarihi: 27.12.2020.
 • [12] Asakura, H., 2013, Handbook of recycled concrete and demolition waste: removing gypsum from construction and demolition waste (C&DW), Woodhead Publishing.
 • [13] Chandara, C., Azizli, K.A.M., Ahmad, Z.A. and Sakai, E., 2009, Use of waste gypsum to replace natural gypsum as set retarders in portland cement, Waste Management, 29(5), 1675-1679.
 • [14] Escalante-Garcia, J. I., Magallanes-Rivera, R.X. and Gorokhovsky, A., 2009, Waste gypsum–blast furnace slag cement in mortars with granulated slag and silica sand as aggregates, Construction and Building Materials, 23(8), 2851-2855.
 • [15] Raghavendra, T. and Udayashankar, B.C., 2015, Engineering properties of controlled low strength materials using flyash and waste gypsum wall boards, Construction and Building Materials, 101, 548-557.
 • [16] Suárez, S., Roca, X. and Gasso, S., 2016, Product-Specific life cycle assessment of recycled gypsum as a replacement for natural gypsum in ordinary portland cement: application to the Spanish context, Journal Of Cleaner Production, 117, 150-159.
 • [17] Godinho-Castro, A.P., Testolin, R.C., Janke, L., Corrêa, A.X. and Radetski, C.M., 2012, Incorporation of gypsum waste in ceramic block production: proposal for a minimal battery of tests to evaluate technical and environmental viability of this recycling process, Waste Management, 32(1), 153-157.
 • [18] Camarini, G., Pinto, M.C.C., de Moura, A.G. and Manzo, N.R., 2016, Effect of citric acid on properties of recycled gypsum plaster to building components, Construction and Building Materials, 124, 383-390.
 • [19] Sağlam, G., 2012, Çimento Üretiminde Atık Mermer Tozu ve Atık Alçının Kullanılabilirliği, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • [20] Kartaltepe, T., 2010, Atık Malzemeler Kullanılarak Alternatif Duvar Elemanı Üretimi, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi.
 • [21] Tülek, M., 2007, Kimyasal Atık Alçıların Zemin Stabilizasyonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi.
 • [22] Özdoğan, H.A., 2020, Yapım Şantiyesinde Alçı Levha Kullanımı ve Oluşan Atıkların Geri Dönüşüm Potansiyelinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Teknik Üniversitesi.
 • [23] Ahmed, A., Ugai, K. and Kamei, T., 2011, Investigation of recycled gypsum in conjunction with waste plastic trays for ground ımprovement, Construction and Building Materials, 25(1), 208-217.
 • [24] Ahmed, A., 2013, Recycled Bassanite for enhancing the stability of poor subgrades clay soil in road construction projects, Construction and Building Materials, 48, 151-159.
 • [25] Ahmed, A., 2015, Compressive strength and microstructure of soft clay soil stabilized with recycled Bassanite, Applied Clay Science, 104, 27-35.
 • [26] Ahmed, A., Soliman, A.M., El Naggar, M.H. and Kamei, T., 2015, An assessment of geo-environmental properties for utilization of recycled gypsum in earthwork projects, Soils and Foundations, 55(5), 1139-1147.
 • [27] Cordon, H.C.F., Cagnoni, F.C. and Ferreira, F.F., 2019, Comparison of physical and mechanical properties of civil construction plaster and recycled waste gypsum from São Paulo, Brazil, Journal of Building Engineering, 22, 504-512.
 • [28] de Moraes Rossetto, J.R., Santos Correia, L., Henrique Geraldo, R. and Camarini, G., 2016, Gypsum plaster waste recycling: analysis of calcination time, Key Engineering Materials, 668, 312-321.
 • [29] Erbs, A., Nagalli, A., de Carvalho, K. Q., Mymrin, V., Passig, F. H. and Mazer, W. (2018). Properties of recycled gypsum from gypsum plasterboards and commercial gypsum throughout recycling cycles. Journal of Cleaner Production, 183, 1314-1322.
 • [30] Ganjian, E., Jalull, G. and Sadeghi-Pouya, H., 2015, Using waste materials and by-products to produce concrete paving blocks, Construction and Building Materials, 77, 270-275.
 • [31] Geraldo, R.H., Pinheiro, S.M., Silva, J.S., Andrade, H.M., Dweck, J., Gonçalves, J.P. and Camarini, G, 2017, Gypsum plaster waste recycling: a potential environmental and ındustrial solution, Journal of Cleaner Production, 164, 288-300.
 • [32] Geraldo, R.H., Souza, J.D., Campos, S.C., Fernandes, L.F. and Camarini, G., 2018, Pressured Recycled Gypsum Plaster and Wastes: Characteristics of Eco-Friendly Building Components, Construction and Building Materials, 191, 136-144.
 • [33] Hansen, S. and Sadeghian, P., 2020, Recycled gypsum powder from waste drywalls combined with fly ash for partial cement replacement ın concrete, Journal of Cleaner Production, 274, 122785.
 • [34] Kamei, T., Ahmed, A. and Ugai, K., 2013, Durability of soft clay soil stabilized with recycled Bassanite and furnace cement mixtures, Soils and Foundations, 53(1), 155-165.
 • [35] Li, Z., Xu, K., Peng, J., Wang, J., Ma, X. and Niu, J., 2019, Study on hydration and mechanical property of quicklime blended recycled plaster materials, Construction and Building Materials, 202, 440-448.
 • [36] Medina, N.F., Hernández-Olivares, F., Arroyo, X., Aguilera, A. and Fernandez, F., 2016, Characterization of a more sustainable cement produced with recycled drywall and plasterboards as set retarders, Construction and Building Materials, 124, 982-991.
 • [37] Ngamsurat, S., Boonkerd, K., Leela-adisorn, U. and Potiyaraj, P., 2011, Curing characteristics of natural rubber filled with gypsum, Energy Procedia, 9, 452-458.
 • [38] Pedreño-Rojas, M.A., Flores-Colen, I., De Brito, J. and Rodríguez-Liñán, C., 2019, ınfluence of the heating process on the use of gypsum wastes in plasters: mechanical, thermal and environmental analysis, Journal of Cleaner Production, 215, 444-457.
 • [39] Pedreño-Rojas, M.A., De Brito, J., Flores-Colen, I., Pereira, M. F. C. and Rubio-de-Hita, P., 2020, Influence of gypsum wastes on the workability of plasters: heating process and microstructural analysis, Journal of Building Engineering, 29, 101143.
 • [40] Raghavendra, T., Siddanagouda, Y.H., Jawad, F., Adarsha, C.Y. and Udayashankar, B.C., 2016, Performance of ternary binder blend containing cement, waste gypsum wall boards and blast furnace slag in clsm, Procedia Engineering, 145, 104-111.
 • [41] Kojima, Y. and Yasue, T., 2006, Synthesis of large plate-like gypsum dihydrate from waste gypsum board, Journal of the European Ceramic Society, 26, 777-783.
 • [42] Yamashita, M., Tanaka, H., Sakai, E. and Tsuchiya, K., 2019, Mineralogical study of high SO3 clinker produced using waste gypsum board in a cement kiln, Construction and Building Materials, 217, 507-517.
 • [43] Zhu, C., Zhang, J., Yi, W., Cao, W., Peng, J. and Liu, J., 2018, Research on degradation mechanisms of recycled building gypsum, Construction and Building Materials, 173, 540-549.

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APAZeynep Bedir, Cahide Aydın İpekçi. (2020). Yapı Malzemesi Özelinde Atık Alçılara Yönelik Bir İnceleme. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 4 ( 1 ) , 13-21. http://ucbad.com/volume-4/issue-1/article-2/
Atıf tipi: BibTex@article{2020, title={Yapı Malzemesi Özelinde Atık Alçılara Yönelik Bir İnceleme}, volume={4}, number={1}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Zeynep Bedir, Cahide Aydın İpekçi}, year={2020}, pages={13-21} }
Atıf tipi: MLAZeynep Bedir, Cahide Aydın İpekçi. Yapı Malzemesi Özelinde Atık Alçılara Yönelik Bir İnceleme. no. 4 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2020), pp. 13-21.