Cilt 3 Sayı 3 Makale 1

Kentsel Peyzaj Kapsamında Türkiye (İzmir/Bornova) Büyük Park’ın Engelli Standartları Açısından Değerlendirilmesi

Yazar(lar): Bahriye Gülgün Aslan 1, Funda Ünal Ankaya 2,

Ülkemizde, 5378 sayılı Engelliler hakkındaki Kanun’una göre; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı toplumun diğer bireyleri ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen birey, “engelli” olarak tanımlanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre Dünya nüfusunun %15’i diğer bir deyimle 1 milyar kişi, herhangi bir engele sahiptir. Bu çalışmada, İzmir Bornova ilçesinde bulunan Büyük parkta yer alan donatı elamanlarının, engelli standartlarına uygunluğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, engellilere uygun donatı elemanlarının mevcudiyetinin yanısıra, çöp kovası uygunsuzluğu, rampalarda korkuluk eksikliği, çeşmenin kaldırımda bulunması, yaya yolunun engelli standardına uymaması, yaya yolunun ortasında ağaç bulunması, rampa eğiminin engelli standardına uymaması, yolun kaldırımla bitmesi, aydınlatma elemanının yanlış yerde bulunması ve yanlış merdiven uygulanması gibi engelli yaşamını zorlaştırıcı ögelere de rastlandığı dikkat çekmektedir.Anahtar Kelime(ler): Park, İzmir, Park, İzmir, Reinforcement elements, Accessibility,

According to the Law No. 5378 on Disabled people in our country; An individual is defined as “disabled” because of loss of physical, mental, mental and sensory abilities at various levels and the attitude and environmental conditions that restrict the full and effective participation of the society together with other individuals under equal conditions. According to the researches, 15% of the world's population, in other words, 1 billion people, has any obstacles. In this study, it was determined that the reinforcement elements in the park in the Bornova district of İzmir were in compliance with the disabled standards. According to the results obtained, the inconvenience of the trash can, the lack of railing on the ramps, the fountain on the sidewalk, the pedestrian road does not meet the disabled standard, the pedestrian road does not comply with the disabled standard, the ramp slope does not meet the disabled standard, the road is finished on the sidewalk, the wrong element implementation of the study is remarkable.Keyword(s):Reinforcement elements, Accessibility,

 • [1] Gülez,S., 1983. Park Bahçe ve Peyzaj Mimarisi,Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Ders Notu yayın No: 81, 292 sayfa ,Trabzon
 • [2] Özkan, B., 1981. Kıyı Rekreasyonu Değerlendirmesi ölçütleri Ve Bunlara İlişkin Yöntemin Kuzey Ege Kıyılarında Uygulaması Üzerinde Araştırmalar. Ege Üniverisitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığıve Süsü Bitkileri Bölümü Doktora Tezi( Danışman: Doç.Dr. mehmet KÖSEOĞLU), İzmir
 • [3] Önder S. (1997). Konya Kenti Açık ve Yeşil Alan Sisteminin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. (Basılmamış Doktora Tezi),Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • [4] WHO (1980). The International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, Cenevre.
 • [5] ÖZiDA (Başbakanlık Engelliler İdaresi Başkanlığı), Herkes İçin Ulaşabilirliğin İyileşti,rilmesi: Örnek Uygulama Rehberi, aslından çeviri, Başbakanlık Engelliler İdaresi Başkanlığı, yayın no: 48, Ankara, 2008.
 • [6] WDU (2012) ustad universal standards for persons with disabilities.
 • [7] Ören, Ö. ,2015, Kent parklarının Engelli standartları açısından Değerlendirilmesi (Recep Yazıcıoğlu ve Adalet Parkları-Denizli)Yüksek Lisans Tezi, 79 sayfa
 • [8] Anonim, 2015, Engelli Standartları Kent ve Binalara Yönelik Uygulama Kriterleri ,Mimarlar Odası Yayınları Lefkoşa, Mart 2015
 • [9] Erişim 1: http://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/ Erişim tarihi; 08.07.2019
 • [10] Erişim 2: https://www.muratpasabld.gov.tr/PnlErisim/UploadedItems Erişim tarihi; 05.06.2019
 • [11] Erişim 3: https: //www.google.com/search?biw=1008&bih= 602&tbm=isch&sxsrf=AC YBGNQb Zr0JGo5rA7AE Erişim tarihi;08.07.2019
 • [12] Erişim 4: https://www.dergipark.gov.tr/download/article-file/402378 Erişim tarihi;07.07.2019
 • [13] Erişim 5: https://www.haritamap.com/yer/bornova-buyuk-park-bornova Erişim Tarihi: 06.08.2019
 • [14] Erişim 6: https://izmir.bel.tr/Tr/ BüyüksehirSinirHaritasi/125/2127 Erişim tarihi; 07.06.2019

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APABahriye Gülgün Aslan, Funda Ünal Ankaya. (2020). Kentsel Peyzaj Kapsamında Türkiye (İzmir/Bornova) Büyük Park’ın Engelli Standartları Açısından Değerlendirilmesi. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 3 ( 3 ) , 110-118. http://ucbad.com/volume-3/issue-3/article-1/
Atıf tipi: BibTex@article{2020, title={Kentsel Peyzaj Kapsamında Türkiye (İzmir/Bornova) Büyük Park’ın Engelli Standartları Açısından Değerlendirilmesi}, volume={3}, number={3}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Bahriye Gülgün Aslan, Funda Ünal Ankaya}, year={2020}, pages={110-118} }
Atıf tipi: MLABahriye Gülgün Aslan, Funda Ünal Ankaya. Kentsel Peyzaj Kapsamında Türkiye (İzmir/Bornova) Büyük Park’ın Engelli Standartları Açısından Değerlendirilmesi. no. 3 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2020), pp. 110-118.