Cilt 3 Sayı 1 Makale 6

Dilovası Hava Kirliliğinin Trafik Emisyonları Açısından Değerlendirilmesi

Yazar(lar): Merve Yılmaz 1, Hüseyin Toros 2, Selahattin İnceci̇k 3, Zübeyde Öztürk 4, Gökhan Ki̇rki̇l 5, Dilek Öztaş 6, Murat Akçay 7, Umur Di̇nç 8, Mihriban Gülteki̇n 9, Hande Emanet Beba 10, Onur Alp Arslantaş 11,

Dilovası, Gebze bölgesi hava kirliliği kaynakları, arazi yapısı ve meteorolojik şartları bakımından Türkiye’nin hava kirliliği potansiyelinin en yüksek seviyede bulunduğu yerlerin başında gelmektedir. Bu bölgede endüstriyel tesisler, D-100 ve E-80 karayollarındaki yoğun trafik ve konutlar bölgenin topoğrafyası ve meteorolojik şartların etkisi sonucunda yüksek hava kirliliği seviyelerinin oluşmasına yol açmaktadır. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu COST projesinde öncelikle Dilovası bölgesindeki hava kirliliği problemlerine çözüm getirebilmek için kirletici kaynaklardan yayılan emisyonların oluşturduğu PM10, PM2.5, SO2, CO, O3 ve NOx derişimlerinin 2014-2019 dönemi içerisindeki yersel ve zamansal değişimleri incelenecek, bu seviyelerin meteorolojik şartlar ile olan bağlantıları araştırılacaktır. Weather Research Forecasting (WRF) modeli ile bölgede yıl boyunca rüzgar vektörleri ile rüzgar alanları belirlenecek, topoğrafyanın akışlar üzerindeki etkileri simülasyonlarla araştırılacaktır. Ayrıca WRF-Chem modeli ile simülasyonlar yapılarak emisyon kaynakları ve kirlilik seviyeleri arasındaki bağlantılar analiz edilecek ve Dilovası bölgesinde hava kirliliğinin azaltılması için alternatif ulaşım güzergahı senaryoları oluşturulacaktır. Bu çalışmada projemizin “Dilovası’ndaki Mevcut Hava Kirliliğinin Analiz Edilmesi” iş paketinin ilk sonuçları sunulmaktadır.Anahtar Kelime(ler): Hava kirliliği, meteoroloji, trafik, kirletici kaynağı, Air Pollution, meteorology, traffic, pollutant supply,

Dilovası, Gebze district is among the primary locations in Turkey where the potential of air pollution is the highest in terms of the sources of air pollution, land structure and meteorological conditions. Industrial facilities in this district lead to high levels of air pollution due to the heavy traffic and dwellings on the D-100 and E-80 highways, the topography of the district and the impact of meteorological conditions. In order to find solutions to the air pollution problem in Dilovası district, in this COST project supported by TÜBİTAK, terrestrial and temporal changes of PM10, PM2.5, SO2, CO, O3 and NOx concentrations caused by emissions from pollutant sources during the 2014-2019 period will be examined and the connections of these levels with meteorological conditions will be investigated. With Weather Research Forecasting (WRF) model, wind vectors and wind fields will be determined throughout the year and the effects of topography on flows will be investigated by means of simulations. Furthermore, the links between emission sources and pollution levels will be analyzed by creating simulations with WRF-Chem model, and alternative transportation route scenarios will be created to reduce air pollution in Dilovası district. In this study, the first results of "Analysis of Existing Air Pollution in Dilovası" work package of our project are presented.Keyword(s):Air Pollution, meteorology, traffic, pollutant supply,

 • [1] Kampa, M. ve Castanas, E, 2008. Human health effects of air pollution, Environmental Pollution, 151, 362-367.
 • [2] IPCC, 2014. Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.
 • [3] Tuğaç, Ç., 2018. Türkiye İçin İklim Değişikliğine Dayanıklı Kentsel Planlama Modeli Önerisi: Eko-Kompakt Kentler, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (32), 4, 1047-1068.
 • [4] Çobanyılmaz, P. ve Duman Yüksel Ü., 2013. Kentlerin İklim Değişikliğinden Zarar Görebilirliğinin Belirlenmesi: Ankara Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(3), 39-50.
 • [5] Uysal Oğuz, C., 2010. İklim Değişikliği ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü: Seattle Örneği, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., 17(2), 25-41.
 • [6] Demirci, M., 2014. İklim Değişikliğinin Yerel Bir Sorun Olarak İnşası, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 103-114.
 • [7] Kadıoğlu, Mikdat, (2007), Küresel İklim Değişimi ve Türkiye Bildiğiniz Havaların Sonu, (İstanbul: Güncel Yayıncılık)
 • [8] Seinfeld, J. H., Pandis, S. N., 2016. Atmospheric Chemistry and Physics : from Air Pollution to Climate Change, 3rd Edition, John Wiley & Sons Inc., New Jersey.
 • [9] Batan, M., 2013. Batman İlinde Kirletici Emisyonlardan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Küresel Isınmaya Etkisi, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2(3), 90-104.
 • [10] EPA, 2012. Report to Congress on Black Carbon, U.S. Environmental Protection Agency, 388 pp.
 • [11] Ramanathan, V. ve Feng, Y., 2009. Air pollution, greenhouse gases and climate change: Global and regional perspectives, Atmospheric Environment, 43, 37-50.
 • [12] URL 1, Dilovası Belediyesi, Dilovası’nı Tanıyalım, http://dilovasi.bel.tr/icerik/17/13/dilovasini-taniyalim.aspx (Erişim tarihi: 11.09.2019)
 • [13] MARKA, 2012. Green Kocaeli-Gelişmiş Rehabilite ve Endüstriyel Nüanslarla Kocaeli’de Çevre Konsepti Çalıştay Kitabı, Kocaeli Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Doğrudan Faaliyet Destek Programı.
 • [14] URL 2, Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, Tarihçe, http://dosb.com.tr/TR/Contents.aspx?ID=3 (Erişim tarihi: 11.09.2019)
 • [15] URL 3, VI. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES OSB), Hakkımızda, https://imesdilovasi.org/hakkimizda/ (Erişim tarihi: 11.09.2019)
 • [16] T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı, https://www.havaizleme.gov.tr/ (Erişim tarihi: 11.09.2019)

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APAMerve Yılmaz, Hüseyin Toros, Selahattin İnceci̇k, Zübeyde Öztürk, Gökhan Ki̇rki̇l, Dilek Öztaş, Murat Akçay, Umur Di̇nç, Mihriban Gülteki̇n, Hande Emanet Beba, Onur Alp Arslantaş. (2020). Dilovası Hava Kirliliğinin Trafik Emisyonları Açısından Değerlendirilmesi. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 3 ( 1 ) , 43-51. http://ucbad.com/volume-3/issue-1/article-6/
Atıf tipi: BibTex@article{2020, title={Dilovası Hava Kirliliğinin Trafik Emisyonları Açısından Değerlendirilmesi}, volume={3}, number={1}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Merve Yılmaz, Hüseyin Toros, Selahattin İnceci̇k, Zübeyde Öztürk, Gökhan Ki̇rki̇l, Dilek Öztaş, Murat Akçay, Umur Di̇nç, Mihriban Gülteki̇n, Hande Emanet Beba, Onur Alp Arslantaş}, year={2020}, pages={43-51} }
Atıf tipi: MLAMerve Yılmaz, Hüseyin Toros, Selahattin İnceci̇k, Zübeyde Öztürk, Gökhan Ki̇rki̇l, Dilek Öztaş, Murat Akçay, Umur Di̇nç, Mihriban Gülteki̇n, Hande Emanet Beba, Onur Alp Arslantaş. Dilovası Hava Kirliliğinin Trafik Emisyonları Açısından Değerlendirilmesi. no. 3 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2020), pp. 43-51.