Cilt 2 , Sayı 4

Kapak [pdf]
Editörler [pdf]
Hakkında [pdf]
İçindekiler [pdf]
Pestisitlerin Toksisitesinin Lepidium Sativum Test Moduyla Çevre ve İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi
Assessment of Pesticides Toxicity in Terms of Environment and Human Health
Zabit Özcan, Süheyla Tongur
144-150 Özet [link] Tam Metin [pdf]
Arıtma Çamurlarının Güz Mevsimi Şartlarında Parabolik Solar Kurutucu ile Kurutulması
Drying of Treatment Sludges with Parabolic Solar Dryer in Fall Season Conditions
Mustafa İnal, Mehmet Emin Argun
151-158 Özet [link] Tam Metin [pdf]
Yapı Kabuğu Tasarımında Biyomimesis Kullanımının Örnekler Üzerinden Değerlendirilmesi
Evaluation of The Use of Biomimesis In Building Shell Design Through Examples
Emine Gündoğdu, Hatice Derya Arslan
159-168 Özet [link] Tam Metin [pdf]
Ulusal Atık Yönetimi Eylem Planlarında Kullanılan Belediye Atığı Yönetimi İçin Yöntem Seçimi Yaklaşımının Bir Eleştirisi
A Criticism of Method Selection Approach Which is Used in the National Waste Management Action Plans for Management of Municipal Solid Wastes
Mahmut Kemal Korucu
169-176 Özet [link] Tam Metin [pdf]
İçme Suyu Altyapı Sistemlerinde Hidrolik Modelleme: Konya örneği
Hydraulic Modelling in Potable Water Infrastructure Systems: Konya Case Study
Enes Arabacı, Şükrü Dursun
177-185 Özet [link] Tam Metin [pdf]