Cilt 2 Sayı 2 Makale 5

Konya’da Hava Kirliliği Konusunda Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi

Yazar(lar): Gülnihal Kara 1, Çiğdem Bozkurt 2, Yasin Çay 3,

Hava kirliliğindeki artışa bağlı olarak hava kalitesi azalmakta, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte yapılan düzenlemelerle hava kirliliği giderilmeye çalışılmaktadır. Bu anlamda daha temiz bir hava için yasalar çıkarılmakta, çeşitli örgütler oluşturulmakta, ekonomik ve eğitimsel önlemler alınmaktadır. Bu konudaki en büyük adımlardan biride halkın bilinçlendirilmesidir. Bu çalışma da Konya’nın Selçuklu, Meram ve Karatay merkez ilçelerinde hava kirliliğine karşı halkın duyarlılığını ve bilinç düzeyini belirlemek amacıyla 400 kişiye birebir görüşme yöntemiyle 27 soruluk bir anket uygulanmıştır. Ankete katılanların önemli bir kısmı Konya’daki en önemli çevre sorununun hava kirliliği olduğunu ve bu kirliliğin en çok sanayi tesislerinden kaynaklandığını belirtmiştir.Anahtar Kelime(ler): Hava kirliliği, Konya, farkındalık, Air Pollution, Konya, awareness,

Air quality is decreased due to the increase in air pollution, and air pollution is tried to be eliminated by local, regional, national and global arrangements. Laws are enacted for cleaner air, various organizations are established, economic and educational measures are taken. The most important steps on these subjects are making the public more conscious. A survey study containing 27 questions was applied to 400 people for determining public awareness on air pollution in Selçuklu, Meram and Karatay central districts of Konya. Most of the participants indicated that air pollution is the most significant environmental problem in Konya, and also most people pointed out that they are more affected from industry related air pollution than other pollution sources.Keyword(s):Air Pollution, awareness,

  • [1] Kara, G., Aydın, M.E., Tekin, İ., 2010, Konya İli Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu-2010 Bildiriler Kitabı, 25-27 Ekim 2010, ANKARA S: 323-332.
  • [2] Yılmaz, S., Öz, IS., 2004, Erzurum Kentinde Hava Kirliliğine Karşı Halkın Duyarlılığının Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2), 199-206.
  • [3] Altuğ, H., Birsen, H., Örnektekin, S., Döğeroglu, T., Doorn, W., 2008, İskenderun-Payas Bölgesinde Halkın Hava Kirliliği Konusunda Farkındalık ve Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu‐2008,22‐25 Ekim, 29-41, HATAY.
  • [4] Şahin, K., 2004, Samsun’da Halkın Hava Kirliliğine Bakışı, Ekoloji, 13(51), 7-12.
  • [5] Lercher, P., Schmitzberger, R., Kofler, W., 1995, Perceived traffic air pollution, associated behavior and health in an alpine area, The Science of the Total Environment, Vol 169, 71-74.
  • [6] Bickerstaff, K., Walker G., 2001, Public understandings of air pollution: the ‘localisation’ of environmental risk, Global Environmental Change, 1,133–145.
  • [7] Howel D, Moffatt S, Bush J, Dunn CE, Prince H. Public views on the links between air pollution and health in Northeast England. Environmental Research. 2003;91(3):163–171. doi: 10.1016/S0013-9351(02)00037-3.
  • [8] Koushki, PA., Al-Fadhala, S., Al-Saleh, O., Aljassar, AH., 2002, Urban Air Pollutıon Impact of Modal Shift in School Transportation in Kuwait, Journal of Urban Planning and Development, Vol 128, 89-104.

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APAGülnihal Kara, Çiğdem Bozkurt, Yasin Çay. (2019). Konya’da Hava Kirliliği Konusunda Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 2 ( 2 ) , 91-94. http://ucbad.com/volume-2/issue-2/article-5/
Atıf tipi: BibTex@article{2019, title={Konya’da Hava Kirliliği Konusunda Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi}, volume={2}, number={2}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Gülnihal Kara, Çiğdem Bozkurt, Yasin Çay}, year={2019}, pages={91-94} }
Atıf tipi: MLAGülnihal Kara, Çiğdem Bozkurt, Yasin Çay. Konya’da Hava Kirliliği Konusunda Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi. no. 2 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2019), pp. 91-94.