Cilt 2 Sayı 2 Makale 4

Mevcut Yapıların Sürdürülebilir Yeşil Binalara Dönüştürülmesi

Yazar(lar): Gökhan Geli̇şen 1, Ozan Guzelkokar 2,

Ülkemizde küresel ısınma, iklim değişikliği gibi nedenlerden dolayı ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Yine de bizler doğaya zarar vermeye devam etmekteyiz. Ülkemizde ve dünyada enerji ve su tüketiminin büyük bir kısmı içinde yaşadığımız binalarda, yapılarda gerçekleşmektedir. Bu yüzden çevre dostu, daha az enerji tüketen sürdürülebilir yapı tasarımları ön plana çıkmaktadır. Diğer ülkelerle kıyaslarsak ülkemizde yeşil bina ve sürdürülebilirlik konularında bilgi eksikliği dikkat çekmektedir. Yeşil bina tasarımları ile alakalı birçok araştırma ve çalışmalar yapılmasına rağmen ülkemizdeki gibi binlerce verimsiz eski binaların yeşil sürdürülebilir binalara dönüştürülmesiyle alakalı fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu makale, yeşil ve sürdürülebilir bina dönüşümlerini ülkemizde efektif bir şekilde bitirmenin yollarını analiz etmektedir.Anahtar Kelime(ler): sürdürebilirlik, yeşil bina, iklim değişikliği, çevre dostu, enerji ve su tüketimi, sustainability, green building, climate change, environment friendly, consumption of water and energy,

There are serious problems in our country due to global warming and climate change. Nevertheless, we continue to harm the nature. Most of the energy and water consumption in our country and in the world take place in buildings. Therefore, environmentally friendly, less energy consuming sustainable building designs stands out. Compared to some other countries, there are lack of information on green buildings and sustainability issues in our country. Although there are many researches and studies related to green building designs, there are not many studies related to the transformation of thousands of inefficient old buildings into green sustainable buildings in our country. This article analyses ways in which green and sustainable building transformations can be effectively completed in our country.Keyword(s):sustainability, green building, climate change, environment friendly, consumption of water and energy,

 • [1] Arup Group Limited, 2008, Your Home in a Changing Climate, Retrofitting Existing Homes for Climate Change Impacts, Büyük Londra Otoritesi, Londra.
 • [2] Bell, M., 2004, “Energy Efficiency in Existing Buildings: The Role of Building Regulations”, Kraliyet Yeminli İskân Kurumu, İnşaat ve Araştırma Konferansı, İnşaat ve Araştırma Konferansı, Leeds Metropol Universitesi, 7-8 Eylül 2004, Kraliyet Yeminli İskân Kurumu, İnşaat ve Araştırma Konferansı, Londra.
 • [3] BREEAM, 2018, BREEAM in Numbers, https://cedbik.org/tr/yesil-bina-7-pg/breeam- 10-pg, Erişim Tarihi: Aralık 2018.
 • [4] Choi, C., 2009, “Removing Market Barriers to Green Development: Principles and Action Projects to Promote Widespread Adoption of Green Development Practices”, Sürdürülebilir Gayrimenkul Dergisi, Cilt. 1 No. 1, s. 110-111.
 • [5] Cruz, R. V., H. Harasawa, M. Lal, S. Wu, Y. Anokhin, B. Punsalmaa, Y. Honda, M. Jafari, C. Li and N. Huu Ninh, 2007, “Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability”, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli Dördüncü Değerlendirme Raporu, 469-506, s. 493.
 • [6] ÇEDBİK, 2018, Yesil Bina Sertifika Kılavuzu, Yeni Konutlar Versiyon 1.0, ÇEDBİK, Istanbul.
 • [7] Çelik, L. Y., 2005. Türkiye’de İnşaat Sektöründe Maliyet Tahmin Yöntemleri, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • [8] Diamond, R., 2011, “Evaluating the Energy Performance of the First Generation of LEED- Certified Commercial Buildings”, Enerji Verimli Bir Ekonomi için Amerikan Konseyi 2006 Yaz Çalışması, s. 8-9.
 • [9] Dirksen, T. H. and M. D. McGowan, 2008, Greening Existing Buildings with LEED-EB, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel Çalışmalar ve Planlama Bölümü Yüksek Lisans Derecesi.
 • [10] EC, 2003, “Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the Energy Performance of Buildings”, Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi, s.65.
 • [11] Fowler, K. M. and E.M. Rauch, 2006, “Sustainable Building Rating Systems Summary”, Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı, s. 2 ve s. 8.
 • [12] Fowler, K. M., E. M. Rauch, J. Henderson and A. Kora, 2010, “Re-Assesing Green Building Performance: A Post Occupancy Evaluation of 22 GSA Building’’ Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı, s. 1
 • [13] Fuerst, F., 2009, “Building Momentum: An Analysis of Investment Trends in LEED and Energy Star-Certified Properties”, Perakende ve Boş Mülkiyet Dergisi, Cilt. 8 4 285- 297, s. 293.
 • [14] Holness, G.V.R., 2008, “Improving Energy Efficiency in Existing Buildings”, ASHRAE Dergisi, s. 23.
 • [15] Kats, G., 2003, “Green Building Costs and Financial Benefits”, s. 2-8.
 • [16] Kats, G., 2006, “Greening America’s Schools Cost and Benefits”, s. 4.
 • [17] Kıncay, O., 2014, Sürdürülebilir Yeşil Binalar Ders Notları.
 • [18] Langmald, J., 2004, ‘‘Choosing building services, a pratical guide to system selection, BSRIA Guide’’, Londra.
 • [19] McGraw-Hill Construction, 2008, “Global Green Building Trends Market Growth and Perspectives from Around the World”, Akıllı Piyasa Raporu, s. 2-31.
 • [20] McGraw-Hill Construction, 2009, “Green Building Retrofit & Renovation Rapidly Expanding Market Opportunities through Existing Buildings”, Akıllı Piyasa Raporu, s. 4- 34.
 • [21] McGraw-Hill Construction, 2013, “World Green Building Trends Business Benefits Driving New and Retrofit Market Opportunities in Over 60 Countries”, Akıllı Piyasa Raporu, s. 2-57.
 • [22] Özcan, O. and A. Temizbaş, 2010, “Yeşil Bina”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Ankara, 29 Eylül 2010 – 1 Ekim 2010, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • [23] Papadopoulos, A. M. and E. Giama, 2009, “Rating Systems for Counting Buildings’ Environmental Performance”, Sürdürülebilir Enerji Uluslararası Dergisi, 28:1-3 29- 43, s. 30-31.
 • [24] Roberts, S., 2008, “Altering Existing Buildings in the UK”, Enerji Politikası, Cilt. 36 (2008) 4482 - 4486, s. 4483-4485.
 • [25] Saner, C., 1993. 4-8 ‘‘Katlı Konut Yapılarında Taşıyıcı Sistem Maliyetini Tahmine Yönelik Bir Yaklaşım Önerisi’’, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • [26] Sinou, M. and S. Kyvelou, 2006, “Present and Future of Building Performance Assessment Tools”, Çevresel Kalitenin Yönetimi: Uluslararası Bir Dergi, Cilt. 17, 570- 586, s. 571-574.
 • [27] Sur, H., 2012, ‘‘Çevre Dostu Yeşil Binalar, Yeşil Binalar Referans Rehberi 2012’’, İstanbul
 • [28] USGBC, 2009, LEED Green Building Certification System, http://www.usgbc.org/Docs/Archive/General/Docs3330.pdf, Erişim Tarihi: Aralık 2018
 • [29] Zhang, X., L. Shen, V. W. Y. Tam and W. W. Y. Lee, 2011, “Barriers to Implement Extensive Green Roof Systems: A Hong Kong Study”, Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji İncelemeleri, Vol. 16, s. 316.
 • [30] Zhang, X., L. Shen and Y. Wu, 2010, “Green Strategy for Gaining Competitive Advantage in Housing Development: A China Study”, Temiz Üretim Dergisi, Cilt. 19, s. 159.

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APAGökhan Geli̇şen, Ozan Guzelkokar. (2019). Mevcut Yapıların Sürdürülebilir Yeşil Binalara Dönüştürülmesi. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 2 ( 2 ) , 76-90. http://ucbad.com/volume-2/issue-2/article-4/
Atıf tipi: BibTex@article{2019, title={Mevcut Yapıların Sürdürülebilir Yeşil Binalara Dönüştürülmesi}, volume={2}, number={2}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Gökhan Geli̇şen, Ozan Guzelkokar}, year={2019}, pages={76-90} }
Atıf tipi: MLAGökhan Geli̇şen, Ozan Guzelkokar. Mevcut Yapıların Sürdürülebilir Yeşil Binalara Dönüştürülmesi. no. 2 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2019), pp. 76-90.