Cilt 2 Sayı 2 Makale 1

Konya İli Hayvansal Gübre Kaynaklı Sera Gazı Emisyonları Durumu

Yazar(lar): Gülnihal Kara 1, İbrahim Yalınız 2, Merve Sayar 3,

Atmosferde kızıl ötesi ışınları absorbe edebilen gaz bileşimleri olarak bildiğimiz sera gazı miktarının artması küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine yol açmaktadır. Küresel alanın yüzde birinden daha azını oluşturan ancak küresel nüfusun yarısının yaşadığı şehirler, küresel enerji tüketiminin yüzde 60’ından ve dünyadaki sera gazı emisyonlarının ¾’den sorumludurlar. Sera gazları küresel boyuttaki iklim değişikliğinin en başlıca sebeplerinden biri olarak düşünülmektedir. Hayvancılık faaliyetleri de en önemli sera gazı emisyon kaynağıdır. Bu çalışmada, Konya'daki hayvancılık faaliyetleri sonucu üretilen sera gazı emisyonları IPCC 2006 Kılavuzlarına göre hesaplanmıştır.Anahtar Kelime(ler): Livestock emissions, Greenhouse gas, IPCC, Konya, Gübre kaynaklı emisyonlar, IPCC, Konya, Sera gazı,

The increase in the amount of greenhouse gases we know as gas compounds that can absorb infrared radiation in the atmosphere leads to global warming and climate change. Cities with less than one percent of global surface area, where half of the global population lives are responsible for more than 60 percent of global energy consumption and three-fourth of world greenhouse gas emissions. GHGs are one of the main reasons for the climate changes our universe. Livestock activities is the most source of GHGs emission. In this study, GHGs emissions released due to livestock activities in Konya were calculated based on the IPCC 2006 Guidelines.Keyword(s):Livestock emissions, Greenhouse gas, IPCC, IPCC,

  • [1] Yalvaç, A., 2017, Sera gazı nedir etkileri nelerdir, Yeşilist, https://www.yesilist.com/sera-gazi-nedir-etkileri-nelerdir/
  • [2] IPCC, 2006. Intergovernmental Panel on Climate Change Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/.
  • [3] Van den Broek, M., Faaij A., TurkenburgW., 2007, Planning for an electricity sector with carbon capture and storage. Case of the Netherlands. International Journal of Greenhouse Gas Control;. doi:10.1016/S1750-5836(07)00113-2.
  • [4] Stageland, A., A model for the CO2 capture potential. International Journal of Greenhouse Gas Control 2007;. doi:10.1016/S1750-5836(07)00087-4.
  • [5] Naucler, T.,Campbell W., Ruijs J., Carbon capture and storage: assessing the economics. McKinsey & Company; 2008.
  • [6] Martinsen, D., Linssen J.,Markewitz P., Vögele S., 2007, CCS: a future CO2 mitigation option for Germany? A bottom-up approach. Energy Policy, 35,2110–2120.
  • [7] Blesl, M., Das, A., Fahl, U., Remme, U., 2007, Role of energy efficiency standards in reducing CO2 emissions in Germany: an assessment with TIMES, Energy Policy, Vol 35,772–785.
  • [8] Ersoy, A.E, 2017, Türkiye'nin Hayvansal Gübre Kaynaklı Sera Gazı Emisyonları Durumu ve Biyogaz Enerjisi Potansiyeli, Hacettepe üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APAGülnihal Kara, İbrahim Yalınız, Merve Sayar. (2019). Konya İli Hayvansal Gübre Kaynaklı Sera Gazı Emisyonları Durumu. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 2 ( 2 ) , 57-60. http://ucbad.com/volume-2/issue-2/article-1/
Atıf tipi: BibTex@article{2019, title={Konya İli Hayvansal Gübre Kaynaklı Sera Gazı Emisyonları Durumu}, volume={2}, number={2}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Gülnihal Kara, İbrahim Yalınız, Merve Sayar}, year={2019}, pages={57-60} }
Atıf tipi: MLAGülnihal Kara, İbrahim Yalınız, Merve Sayar. Konya İli Hayvansal Gübre Kaynaklı Sera Gazı Emisyonları Durumu. no. 2 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2019), pp. 57-60.