Cilt 2 , Sayı 2

Kapak [pdf]
Editörler [pdf]
Hakkında [pdf]
İçindekiler [pdf]
Konya İli Hayvansal Gübre Kaynaklı Sera Gazı Emisyonları Durumu
The Status of GHGS Emissions from Livestock Manure in Konya/Turkey
Gülnihal Kara, İbrahim Yalınız, Merve Sayar
57-60 Özet [link] Tam Metin [pdf]
Palm Yağının İn Vivo Kullanımı
In Vivo Use of Palm Oil
Eda Güneş, Şerife Biçer Bayram, H. Kübra Erçetin
61-68 Özet [link] Tam Metin [pdf]
Ambalaj Atığı Toplayan Kişilerin Sağlık Algılarının İncelenmesi
Investigation of Health Perceptions of People Who Collecting Packaging Waste
Yasin Uzuntarla, Fatma Uzuntarla
69-75 Özet [link] Tam Metin [pdf]
Mevcut Yapıların Sürdürülebilir Yeşil Binalara Dönüştürülmesi
Converting Existing Buildings to Sustainable Green Buildings
Ozan Güzelkokar, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Gelişen
76-90 Özet [link] Tam Metin [pdf]
Konya’da Hava Kirliliği Konusunda Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi
Determination of Public Awareness Levels on Air Pollution in Konya
Gülnihal Kara, Çiğdem Bozkurt, Yasin Çay
91-94 Özet [link] Tam Metin [pdf]