Cilt 2 Sayı 1 Makale 1

Olimpiyat Köyleri, Ülkeye Katkıları, Dünya’dan Türkiye’den Örnekler

Yazar(lar): Bahriye Gülgün Aslan 1, Kübra Yazıcı 2, Funda Ünal Ankaya 3, Gökhan Balık 4,

Olimpiyat köyleri, genellikle Olimpiyat Oyunlarındaki yarışmaların gerçekleştirileceği sahaların yakınlarına inşa edilen, sporcuları, görevlileri, yetkilileri barındıracak konaklama merkezleridir. Bu günün olimpiyat köyleri birer küçük şehir gibidirler. Günümüzde olimpiyat oyunları yaz ve kış olimpiyatları olmak üzere ikiye ayrılmakta ve 4 yılda bir yapılmaktadır. Her geçen yıl olimpiyat oyunlarına ilgi ve dolayısıyla da katılan ülke ve sporcu sayısı artmaktadır. Bu çalışmada; olimpiyat köylerinin tarihsel gelişimi,  Dünya’daki ve Türkiye’deki örneklerinden bahsedilmek-tedir. Ayrıca bu tür organizasyonların ülkelere; sosyal, kültürel ve turizm açısından kazandırdıkları, veriler doğrultusunda ortaya konulmuş ve konu ile ilgili öneriler getirilmiştir.Anahtar Kelime(ler): Olympic Games, Olympic Villages, Socio-cultural benefits, Tourism benefits, Olimpiyat oyunları, Olimpiyat köyleri, Sosyo-kültürel katkılar, Turizm katkıları,

The Olympic Villages are centers that accommodate athletes and officials, usually built near the fields where the competitions in the Olympic Games will take place. The Olympic Games are divided into summer and winter Olympics and they are held every 4 years. Each year, the interest in the Olympic Games and therefore the number of participating countries and athletes are increasing. Recently, the Olympic Villages show similarities with small cities. In this research, the historical development of Olympic Villages is mentioned in the examples around the world and Turkey. In addition, it has been revealed with data that such organizations provide social, cultural and tourism gains for countries. As a result, proposals have been suggested about the subject.Keyword(s):Olympic Games, Olympic Villages, Socio-cultural benefits, Tourism benefits,

 • [1] Doralp,B., Barkul, Ö., (2011) Olimpiyat Yerleşkeleri Tasarımında Bir Girdi Olarak Sürdürülebilirlik MEGARON 2011;6(2):123-137
 • [2] Güçer, E.,Silik,E. (2014) “Uluslararası Spor Organizasyonlarının Etkileri: Mersin Xvıı. Akdeniz Oyunları’na Yönelik Bir Uygulama” International Journal of Science Culture and Sport Jul y 2014 : Special Issue 1 ISSN : 2148-1148
 • [3] Dolles, H and Söderman, S (2008). Mega-Sporting Events in Asia-Impacts on Society, Business and Management: An Introduction. Asian Business & Management, (7): 147- 162.
 • [4] Argan, M (2004). Spor ve Turizm Pazarlamasının Kesişim Noktası Olarak Spor Turizmine Kuramsal Bir Bakış. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 15 (2): 158- 168.
 • [5] .Deloitte, Spor Serisi Raporu (2010). Kalıcı Bir Miras: Önemli Spor Etkinliklerine Ev Sahibi Ülkeler ve Ekonomilerinde Nasıl Olumlu Bir Değişim Sağlayabilir.http://www.deloitte.com/assetsDcomTurkey/Local%20Assets/Documents/turkeytr_ps_ KaliciBirMiras_160610.pdf, Erişim tarihi: 30.09.2013.
 • [6] Baydar, S.(2010) “Olimpiyat Köyleri Tasarım Ve Planlama İlkelerinin”Universıade 2005 İzmir”Örneğinde Peyzaj Mimarlığı Açısından İncelenmesi” (yüksek lisan tezi)
 • [7] Erişim 1: http://nufus.mobi/dunya/nufus/sehir, Erişim Tarihi:19.01.2018
 • [8] Erişim 2: http://www.belgeler.com/blg/16s3. Erişim Tarihi: 22.02.2018
 • [9] Baninosrat, N., (2011) “Olimpiyatlara Ev Sahipliği Yapacak Olan Kentlerde Aranan Kıriterlerin Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlenderilmes,”(Yüksek Lisans Tezi-2011)
 • [10] Eryıldız D., Irklı , A., Arzuhan B.,, (2005)“Yeşil Olimpiyat” Tasarım Anlayışına Bir Örnek: Sidney 2000 Projesinin İrdelenmesi Ve Değerlendirilmesi Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 20, No 1, 107-123,
 • [11] İncedayı, D., Tercan, A., T. Köksal G., Bir Kentsel Dönüşüm Projesi Olarak Sidney Olimpiyat Köyü, Mimarist Dergisi, No.3, 2002.
 • [12] Erişim 3: www. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/76098 Erişim Tarihi: 25.02.2018
 • [13] Erişim 4: http://www.oca.nsw.gov.au/ecology/ferryhomebush- olympic.cfm Erişim Tarihi: 26.02.2018
 • [14] Erişim 5: http://www.columbia.edu/~sss31/Turkiye/spor/sidney2000, Erişim Tarihi: 22.02.2018
 • [15] WWF Greece. (July 2004), Environmental assessment of the Athens 2004 Olympic Games.
 • [16] Erten,S., (2005). Ölçekli Kentsel Projeler ve Olimpiyat Oyunları: Atina 2004 Olimpiyatları Deneyimi, Planlama Dergisi 2005/2
 • [17] Erişim 6: http://www.dw.com/tr/olimpiyatlar-yunanistana-pahal%C4%B1ya-maloldu/a-2526215, Erişim Tarihi: 25.02.2018
 • [18] Erişim 7: https://www.proodeftiki.gr/index.php/en/construction-projects/construction-projects-building /26-building-construction-olympic-village.html, Erişim Tarihi: 24.02.2018
 • [19] Erişim 8: http://www.mimarizm.com/yarismalar/oduller/pekin-olimpiyat-koyu, Erişim Tarihi: 24.02.2018-
 • [20] Erişim 9: http://www.beijingholiday.com/attractions/olympic-green.html, Erişim Tarihi: 25.02.2018
 • [21] Erişim 10: http://www.mimarizm.com/haberler/en-yesil-olimpiyat-oyunlari-londra-2012_116033 Erişim Tarihi: 29.02.2018
 • [22] Erişim 11: http://www.dw.com/tr/kent-i%C3%A7inde-kent-in%C5%9Fa-edildi/a-15634537 Erişim Tarihi: 28.03.2018
 • [23] Erişim 12: http://www.arkitera.com/haber/8245/londra-olimpiyat-koyune-gezi,Erişim Tarihi: 22.02.2018
 • [24] Erişim 13http://eski.izmir.bel.tr/YuklenenDosyalar/Dokumanlar/25.12.2013%20163634, Erişim Tarihi: 25.03.2018
 • [25] Erişim 14: http://blog.milliyet.com.tr/balcova-ya-ulasim-dert-oldu/Blog/?BlogNo=349481 Erişim Tarihi: 29.04.2018
 • [26] Erişim 15: https://www.haberler.com/erzurum-oyunlar-koyu-torenle-hizmete-acildi-bin-2489355-haberi, Erişim Tarihi: 30.03.2018
 • [27] Ersungur M., Akıncı, M., (2013) / 2011 Unıversıade Kış Oyunlarının Erzurum Ekonomisi Üzerindeki Etkileri: Bir Uygulama jurnal of Yaşar University 30(8) 5064-5085
 • [28] Erişim 16 : http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=107592
 • [29] Yıldız, E., Ayas Aydın. S., (2013). Olimpiyat Oyunlarının Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi Hacettepe Journal of Sport Sciences 2013, 24 (4), 269–282
 • [30] International Olympic Committee (1999). Sport and Environment Commisssion. Olympic Movement’s Agenda-21. Sport For Sustainable Development.
 • [31] Şahin,Y., (2010) “Olimpiyat Kenti”nden “Olimpiyat Devleti”ne KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 73-80, 2010 ISSN: 1309 - 9132,
 • [32] Ebig N.C. (2007). CESB 07 Prague Conference:Sustainability of Olympic Buildings-Guidelines for Sustainable Architecture of Mega-Sporting Events. SessionM4B:Building Design 2.
 • [33] Erişim 17: http://www.arkitera.com/haber/17117/olimpiyat-duzenlemek-, Erişim Tarihi: 22.03.2018
 • [34] Erişim 18 https://www.dunya.com/kose-yazisi/olimpiyat-duzenlemek-karli-bir-is-mi/17489, Erişim Tarihi: 21.02.2018

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APABahriye Gülgün Aslan, Kübra Yazıcı, Funda Ünal Ankaya, Gökhan Balık. (2019). Olimpiyat Köyleri, Ülkeye Katkıları, Dünya’dan Türkiye’den Örnekler. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 2 ( 1 ) , 1-10. http://ucbad.com/volume-2/issue-1/article-1/
Atıf tipi: BibTex@article{2019, title={Olimpiyat Köyleri, Ülkeye Katkıları, Dünya’dan Türkiye’den Örnekler}, volume={2}, number={1}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Bahriye Gülgün Aslan, Kübra Yazıcı, Funda Ünal Ankaya, Gökhan Balık}, year={2019}, pages={1-10} }
Atıf tipi: MLABahriye Gülgün Aslan, Kübra Yazıcı, Funda Ünal Ankaya, Gökhan Balık. Olimpiyat Köyleri, Ülkeye Katkıları, Dünya’dan Türkiye’den Örnekler. no. 2 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2019), pp. 1-10.