Cilt 2 , Sayı 1

Kapak [pdf]
Editörler [pdf]
Hakkında [pdf]
İçindekiler [pdf]
Olimpiyat Köyleri, Ülkeye Katkıları, Dünya’dan Türkiye’den Örnekler
The Olympic Villages and Their Benefits for The Countries in The Examples of Turkey and Others
Bahriye Gülgün Aslan, Kübra Yazıcı, Funda Ünal Ankaya, Gökhan Balık
1-10 Özet [link] Tam Metin [pdf]
İçme Suyu Arıtma Çamurlarının Geoteknik Özellikleri ve Faydalı Kullanım Alanları
The Beneficial Use of Water Treatment Sludges in Geotechnical Engineering
Müge Balkaya
11-19 Özet [link] Tam Metin [pdf]
Biyo-devulkanizasyon: Atık Lastik Yönetiminde Çevre Dostu Bir Yaklaşım
Bio-devulcanization: An Environmentally-Friendly Approach in Waste Tire Management
Tercan Çataklı, Tuba Hande Ergüder
20-34 Özet [link] Tam Metin [pdf]
Sakarya İlinin Bitkisel Biyokütle Açısından Atık Miktarının ve Enerji Potansiyelinin Araştırılması
Investigation of Waste Amount and Energy Potential of Sakarya Province by Vegetative Biomass
Hülya Karabaş
35-43 Özet [link] Tam Metin [pdf]
Tuz Gölü Havzası’nın Kuraklık Analizi
Drought Analysis in Tuz Lake Basin
Burcu Akın
44-56 Özet [link] Tam Metin [pdf]