Cilt 1 Sayı 4 Makale 1

Havaalanlarının Çevreye Olan Etkilerinde Çevre Yönetim Sisteminin Önemi

Yazar(lar): Funda Ünal Ankaya 1, Kübra Yazıcı 2, Bahriye Gülgün Aslan 3,

Günümüz dünyasında iletişim ve ulaşım teknolojiyle birlikte gelişerek artmaktadır. Ulaşım; çağdaş insanın yaşam kalitesini belirleyen, modern yaşamın önemli ve vazgeçilemeyen bir parçasıdır. Ulaşımın gelişmesinin getirdiği toplumsal değişmelerin yansıra, önemli çevresel etkilenmeler de yaşanmaktadır. Bu etkilenmelere sebep olan ulaşımın önemli unsurlarından birisi ise havayoluyla ulaşımdır. Günümüzde önemli bir konuma sahip hava taşımacılığı sektörü giderek artan bir gelişme göstermektedir. Hava taşımacılığının bağlantı noktaları olarak kabul edilen havaalanları, bir yandan bulunduğu bölgelere ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan gelişmenin yolunu açarken aynı zamanda da çevreye olumsuz etkiler vermektedir. Bu çalışmada; hava alanlarının çevreye verdiği zararlar, bu zararların en aza indirgenebilmesini sağlamak için çevre yönetim sisteminin ve çevre koruma önlemlerinin sürekliliğinin önemine değinilmiş; bu konu ile ilgili öneriler ortaya konmuştur.Anahtar Kelime(ler): Havaalanı, Çevre Kirliliği, Çevre Yönetim Sistemi, Airports, Environmental Pollution, Environmental Management System,

Today’s communication and transportation networks develop together with technology. Transportation is an important and indispensable part of modern life that determines the quality of life of modern people. In addition to the social changes brought about by the development of transport, there are also significant environmental impacts. One of the important elements of the transportation that causes these effects is transportation by air. The air transportation, as one of the most important sectors, is showing an increasing trend globally. The airports, which are considered as the connection points of the air transportation, open new doors into the economic, social and cultural development of the regions. On the contrary, they have negative effects on the environment. In this research, the importance of continuity of the environmental management system and environmental protection measures is addressed in order to ensure that the damage caused by airports is minimized. As a result, proposals on this issue have been put forward.Keyword(s):Airports, Environmental Pollution, Environmental Management System,

 • [1] Anonim, 2004. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 2004, “Altyapı, Ulaşım ve Çevre, Türkiye Çevre Atlası”, s.381-382.
 • [2] Erişim 1: https://aygulviptransfer.com/blog/474/katik-atik-transfer-istasyonlari-artiyor.html Erişim tarihi; 12.04.2018
 • [3] Alosman, M., Çolak, İ., 2004, ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri İle İlgili Örnek Araştırma Ve Uygulama SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8.Cilt, l.Sayı (Mart 2004)
 • [4] Korul, Vildan., 2001, “Havaalanlarının çevre ile ilişkilerinin yönetimi ve Türkiye’de uluslararası trafiğe açık havaalanlarında çevre kirliliği uygulamalarının analizi”, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 13-25, 81-113.
 • [5] Anonim, 2010 a. Ulaştırma Bakanlığı “Havalimanlarında çevresel etkiler” Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları, 15-27 (2010).
 • [6] IPCC., 2006, Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, IPCC.
 • [7] Danışman A., 2010, Havalimanı Kaynaklı Çevresel Etkiler: Ankara Esenboğa Havalimanı Örneği Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek lisans Tezi.
 • [8] Erişim 2:http://www.ekoyapidergisi.org/1494-cevresel-biyoetik-acisindan-surdurulebilir hava alanları html Erişim tarihi; 12.04.2018
 • [9] Erişim 3: http://www.milliyet.com.tr/denize ikinci havalimanı için ekonomi-2337436/ Erişim tarihi; 12.04.2018
 • [10] Erişim 4 https://aygulviptransfer.com/blog/474/katik-atik- transfer-istasyonlari-artiyor.html
 • [11] Korul, V., 2004, “Havaalanı çevre yönetim sistemi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 99-120 .
 • [12] T.C Ulaştırma Bakanlığı “Demiryollar, Limanlar ve Hava MeydanlarıİnşaatıGenel Müdürlüğü http://www.dlh.gov.tr/dlh/dlh-anasayfa1 (2010).
 • [13] Anonim, 2008, Antalya’da Uçakların Yarattığı Gürültü Kirliliği Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli Kitabı ISBN 978-9944-89-667-2.
 • [14] Güngör S., 2013, Havacılık Yer Hizmetleri Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Yeri Ve Önemi: Konya Havalimanı Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
 • [15] Caves E.Robert ,1999, Goslıng D.Geoffrey, Strategic Airport Planning, Pergamon, Amsterdam
 • [16] Anonim, 2010b, Çevre Ve Orman Bakanlığı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi, Ve Yönetimi Yönetmenliği”, Resmi Gazete (Ekler,Tablo:3),Sayı 27601, 4 Haziran 2010.

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APAFunda Ünal Ankaya, Kübra Yazıcı, Bahriye Gülgün Aslan. (2018). Havaalanlarının Çevreye Olan Etkilerinde Çevre Yönetim Sisteminin Önemi. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 1 ( 4 ) , 162-169. http://ucbad.com/volume-1/issue-4/article-1/
Atıf tipi: BibTex@article{2018, title={Havaalanlarının Çevreye Olan Etkilerinde Çevre Yönetim Sisteminin Önemi}, volume={1}, number={4}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Funda Ünal Ankaya, Kübra Yazıcı, Bahriye Gülgün Aslan}, year={2018}, pages={162-169} }
Atıf tipi: MLAFunda Ünal Ankaya, Kübra Yazıcı, Bahriye Gülgün Aslan. Havaalanlarının Çevreye Olan Etkilerinde Çevre Yönetim Sisteminin Önemi. no. 1 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2018), pp. 162-169.