Cilt 1 Sayı 3 Makale 1

Bitkisel Tasarımda Işığın Kullanımı

Yazar(lar): Kübra Yazıcı 1, Funda Ünal Ankaya 2, Bahriye Gülgün Aslan 3,

Peyzaj tasarımının en önemli öğelerinden biri olan bitkisel tasarım; belirli bir amaç, mekan ve zaman içinde gerekli olan bitki materyalinin seçimi ve düzenlenmesini kapsayan işlemler dizinidir. Bu doğrultuda yapılan bitkisel peyzaj tasarımlarının mekanda, gündüz olduğu gibi gece de görünmesi gereken bütün öğelerin dikkat çekici belirginliğe sahip olması, tasarımda çarpıcı bir görüntü oluşturmaktadır. Gerek dış mekanda, gerekse iç mekanda, yaratılmak istenen bu tasarımların etkisinin güçlü olması için, aydınlatma önemli bir faktördür. Bu çalışmada; bitkisel tasarımdaki canlı objelerin, ışığın yön ve niteliğiyle birlikte, kullanıcı üzerindeki etkilerinin ortaya konulması hedeflemiştir.Anahtar Kelime(ler): Bitkisel Tasarım, Mekan, Işık, Aydınlatma, Plant design, Space, Light, Lighting, Illumination,

One of the most important elements of the landscape design is the plant design which is a series of processes involving the selection and editing of plant material required for a specific purpose, space and time. In this context, the plant design should have a remarkable clarity in all elements that should be seen at night, as well as the daytime. For a landscape design to be attractive and strong, the illumination of a design is an important factor, both in the exterior and interior spaces. The aim of this research is to reveal the plant design effects of living materials within the scope of the direction and quality of the light on the users.Keyword(s):Plant design, Space, Light, Lighting, Illumination,

 • [1] Kurdoğlu, B., Ç.,, Karadah, B., Sarı, D., Yılmaz, H., , Kamer Aksoy, Ö., 2008, Bitkilendirme Tasarımı Eğitiminde Üç Boyutlu Anlatım Tekniklerinin Önemi Ve Değerlendirilmesi Üzerine Örnek Bir Çalışma Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1-2): 44-62 (2008).
 • [2] Yıldırım, B. T., 2000, Bitki Materyali I. Basılmamış Ders Notları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. İzmir.
 • [3] Erduran Nemutlu, F., 2013, Bitkisel Tasarım Ders Notları-1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (basılmamış ders notu).
 • [4] Turgay, O., ve Altuncu D., 2011, İç Mekanda Kullanılan Yapay Aydınlatmanın Kullanıcı Açısından Etkileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 8 (2011), No. 1, 167(181).
 • [5] Acar, E., E., (2008) Peyzaj Aydınlatmasının Algı Üzerine Etkilerinin Düzce Kenti Örneğinde İrdelenmesi Düzce Üniversitesi,s 20,(181)Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim dalı yüksek lisans tezi
 • [6] Altunkasa, F., 1996, Açık ve Yeşil Alanlarda Aydınlatma. Peyzaj Mühendisliği. Çukurova Üniversitesi Genel Yayın No: 123. Ders Kitapları Yayın No:36. 282-311. Adana.
 • [7] Düzenli, T., Tarakçı Eren, ., Baltacı,H., Aktürk, E., Bitkisel Peyzaj Tasarımında Renk Tercihleri: KTÜ Kanuni Kampüsü Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 11 Sayı: 55 Şubat 2018.
 • [8] Altınçekiç, H., 2000, Peyzaj mimarlığında renk ve önemi, Journal of forestry İstanbul Üniversity, 50(2),59-78.
 • [9] Demir, N., 2012, Peyzaj Aydınlatması: Antalya Mardan Palace Örneği; İstanbul Teknik Üniversitesi , 90 (105)Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı yüksek lisans Tezi.
 • [10] Boduroğlu, Ş., 2001, Kentsel Dış Mekanların Aydınlatılmasının Kentsel Tasarım İlkeleri Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi,144, M.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • [11] Web sayfası: https://yeltendersmateryal.weebly.com/goumlrsel-sanatlar/3452705 (Erişim tarihi: 17.03.2018)
 • [12] Özbudak, T., B., Gümüş, B., Çetin, F., D., 2003, İç Mekan Aydınlatmasında Renk ve Aydınlatma Sistemi İlişkisi. 2. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu Bildiriler Kitabı. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi. 92-97.
 • [13] Raine, J., 2001, Garden Lighting, Laurel Glen, San Diego California.
 • [14] Landphair, H.C. and Klatt, J., 1999, Landscape Architecture Construction. Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • [15] Web sayfası: http://parraydinlatma.com.tr/aydinlatma-cozumleri/(Erişim tarihi: 19.03.2018)
 • [16] Web sayfası: http://parraydinlatma.com.tr/aydinlatma-cozumleri/(Erişim tarihi: 19.03.2018)
 • [17] Web sayfası: www.kas-automation.com /http://parraydinlatma.com.tr/aydinlatma-cozumleri/ (Erişim tarihi: 20.03.2018)
 • [18] Dedeoğlu, İ., 2006, Kentsel Yeşil Alanların Gece Kullanımında Dış Aydınlatmanın Önemi ve Yöntemi: Gülhane Parkı Örneği. Bahçeşehir Üniversitesi, 148, Çevre Tasarımı Yüksek lisans tezi.
 • [19] Web sayfası: www.mrresistor.co.uk : (Erişim tarihi: 20.03.2018)
 • [20] Web sayfası: http://parraydinlatma.com.tr/aydinlatma-cozumleri/ (Erişim tarihi: 20.03.2018)
 • [21] Web sayfası: http://www.qfspro.com/dis_mekan_aydinlatma.html (Erişim tarihi: 20.03.2018)
 • [22] Anonim, 1992, Kentsel Tasarım Çalışma Grubu. (1992). İstanbul Kentsel Tasarım Kılavuzu, Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul.
 • [23] Web sayfası: https://tr.depositphotos.com/26572543/stock-photo-garden-architecture-by-night.html http://www.trendaydinlatma.com (Erişim tarihi: 17.03.2018
 • [24] IESNA, (Illumination Engineering Society ofNorth America), 2000. Lighting Handbook Reference & Applications. IESNA 8h Edition. New York. pp:21.1-17.
 • [25] [25 ] Sakıcı, Ç., & Mustafa, V. A. R. (2012). Bitki Aydınlatması Tasarım Aşamaları ve Her Aşamada Dikkat Edilecek Hususlar. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12(1), 28-35.
 • [26] Moyer, J.L., 1992. The Landscape Lighting Book, John Wiley&Sons Inc., USA, 282p.-
 • [27] Sakıcı, Ç., & Var, M. (2009). Aydınlatmanın peyzaj mimarlığında kullanım alanları. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 10(1), 45-52.
 • [28] Parramon, J. M., 1997. Işık ve Gölge, Remzi Kitapevi, İstanbul, 112 s.

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APAKübra Yazıcı, Funda Ünal Ankaya, Bahriye Gülgün Aslan. (2018). Bitkisel Tasarımda Işığın Kullanımı. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 1 ( 3 ) , 110-116. http://ucbad.com/volume-1/issue-3/article-1/
Atıf tipi: BibTex@article{2018, title={Bitkisel Tasarımda Işığın Kullanımı}, volume={1}, number={3}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Kübra Yazıcı, Funda Ünal Ankaya, Bahriye Gülgün Aslan}, year={2018}, pages={110-116} }
Atıf tipi: MLAKübra Yazıcı, Funda Ünal Ankaya, Bahriye Gülgün Aslan. Bitkisel Tasarımda Işığın Kullanımı. no. 1 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2018), pp. 110-116.