Cilt 1 Sayı 2 Makale 3

Çimento Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları

Yazar(lar): Gülnihal Kara 1, Aysun İbi̇ç 2, Esra Yağcıoğlu 3,

Hava kirliği günümüzün en önemli sorunlarından birisidir. Hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemler, kirlilik kaynağına göre değişir. Çimento sektörünün antropojenik sera gazı emisyonlarının %5inden sorumlu olduğu bilinmektedir. Bu, üretim proseslerinde fazla miktarda enerji kullanımı, kullanılan hammaddeden önemli miktarda CO2 salınmasının bir sonucudur. Bu çalışmada, çimento sektöründen salınan sera gazı emisyonları IPCC 2006 Kılavuzlarına göre hesaplanmıştır.Anahtar Kelime(ler): Air Pollution, Cement Industry, IPCC, Çimento Sektörü, Hava Kirliliği, IPCC,

Air pollution is one of the most important problems of our time. Measures that can be taken to air pollution vary according to pollution source. Sources of pollution are industries, thermal powerplants, vehicles and domestic heating. The cement industry is generally considered responsible for upwards of 5% of anthropogenic greenhouse gas emissions. This is a result of the high energy intensity of the process, significant CO2 release from the raw materials used. In this study, GHGs emissions released from the cement industry were calculated based on the IPCC 2006 Guidelines.Keyword(s):Air Pollution, Cement Industry, IPCC, IPCC,

  • [1] Akdemir, A., 2007, Samsun Organize Sanayi Bölgesinde Hava Kalite Parametrelerinin İzlenmesi ve Meteorolojik Parametrelerle İlişkilerinin İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora tezi.
  • [2] TUIK, web sayfası: http://www.tuik.gov.tr (Ziyaret Tarihi: 18.02.2018)
  • [3] Web sayfası: m.bianet.org (Ziyaret Tarihi: 15.03.2018)
  • [4] Çelebi, F., 2014, Samsun Organize Sanayi Bölgesinde Hava Kalite Modellerinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yüksek lisans tezi.
  • [5] TÇMB, 2014, web sayfası: www.tcma.org.tr (Ziyaret Tarihi: 02.03.2018)
  • [6] Kabacıoğlu, M., 2012, Sanayi Kuruluşlarında Sera gazı Salınımları ve Sera Gazı Hesaplama Yöntemleri
  • [7] TEMA, 2018, web sayfası: www.tema.org.tr (Ziyaret Tarihi: 15.04.2018)
  • [8] IPCC, 2006, Intergovernmental Panel on Climate Change Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, web sayfası: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/.

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APAGülnihal Kara, Aysun İbi̇ç, Esra Yağcıoğlu. (2018). Çimento Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 1 ( 2 ) , 87-90. http://ucbad.com/volume-1/issue-2/article-3/
Atıf tipi: BibTex@article{2018, title={Çimento Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları}, volume={1}, number={2}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Gülnihal Kara, Aysun İbi̇ç, Esra Yağcıoğlu}, year={2018}, pages={87-90} }
Atıf tipi: MLAGülnihal Kara, Aysun İbi̇ç, Esra Yağcıoğlu. Çimento Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları. no. 1 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2018), pp. 87-90.