Cilt 1 Sayı 2 Makale 1

Dünyada ve Türkiye’de Ekoturizm, Sosyal-Kültürel ve Ekonomik Katkıları

Yazar(lar): Funda Ünal Ankaya 1, Kübra Yazıcı 2, Gökhan Balık 3, Bahriye Gülgün Aslan 4,

Son yıllarda ülkemizin, dünya ekonomisiyle bütünleşme yolunda en başarılı olduğu sektörlerden biri olan turizm sektörü, doğa, özgü kimlik ve aktif tatil arayışının giderek arttığı yeni bir süreç içine girmiştir. Ülkemiz tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri ile doğa sporlarına sahip büyük bir potansiyeli de bünyesinde barındırmaktadır. Son yıllardaki veriler incelendiğinde ülkemize gelen turist, ekoturist sayısı ve turizm gelirlerinde sağlanan sürekli artışlar, sektörde istikrarlı bir gelişmenin olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada; son yıllarda Türkiye’nin turizm sektörü içinde önemli ölçüde yer tutan ekoturizmin, ülke ekonomisine ve çevreye olan katkılarından, uluslararası turizm gelirinden daha fazla pay alma yolundaki turizm politikalarından bahsedilmektedir.Anahtar Kelime(ler): Turizm, Ekoturizm, Ekoturist, Ekonomi, Türkiye, Tourism, Ecotourism, Ecotourist, Economy, Turkey,

The tourism sector, which is one of the most successful sectors in Turkey, entered into a new phase of increasing demand of nature, active holidays, and unique identity searches. Turkey has a great potential with its history, culture, natural beauties and nature sports. When the data of recent years are examined, the number of tourists and ecotourists coming to the country and the continuous increases in tourism revenues indicate that the sector is developing steadily. In this research, ecotourism’s significant place for Turkey's tourism sector in recent years, its contribution to the national economy and environment and the tourism policies for more gains from ecotourism are mentioned.Keyword(s):Tourism, Ecotourism, Ecotourist, Economy, Turkey,

 • [1] Akın, A., 2016, Ekoturizm Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekoturizmin Uygulanabilirliğinin Araştırılması (Gaziantep Örneği), Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi 6 (2): 25-31 ISSN: 2146-5843, E-ISSN: 2146-0078.
 • [2] Özbek, H., 2002, Turizmin Çeşitlendirilmesinde Doğal Kaynaklarımız ve OrnitoTurizm Yeri, T.C. Turizm Bakanlığı II.Turizm Şurası Bildirisi, Cilt:1, Ankara.
 • [3] Ekoturizm Nedir?, web sayfası: http://www.ekoturizmdernegi.org/ekotur.asp
 • [4] Ovalı, P. K., 2007, Kitle Turizmi Ve Ekolojik Turizmin Kavram, Mimari Ve Çevresel Etkiler Bakımından Karşılaştırılması” YTÜ Arch. Fac. E-Journal Cilt 2, Sayı 2, 2007 Volume 2, Issue 2.
 • [5] Kocadağlı, Ö., 2007, Türkiye'nin Biyolojik Çeşitliliği, web sayfası: http://odaknoktasi.blogspot.com.tr/2007/09/trkiyenin-biyolojik-eitlilii.html.
 • [6] Yücel, C., 2002, Turizmde Yükselen Değer: Ekoturizm, Dağlık Bölgelerde Ekoturizm Konferansı, 1215 Eylül 2001 Türsab Dergisi, sayı:219, İstanbul.
 • [7] Web sayfası: http://www.finansgundem.com.
 • [8] Özkök F., ve Çoban, Ö., 2009, “Ekoturizmmi Ekoterörizm mi?” 10. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı,21–24 Ekim, Mersin, Ankara: Detay Yayıncılık, Ankara, s.596.
 • [9] Turizm verileri, web sayfası: https://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri.
 • [10] Tekin, Ö., 2014, Turistik Ürün Çeşitlemesi Kapsamında Konya’da Ekoturizm Rotaları, Yüksek Lisans Tezi, Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilimdalı, s.1- 28.
 • [11] Tosun, C., 2001, Challenges of Sustainable Tourism Development in the Developing World: The Case of Turkey, Tourism Management, 22, 289-303.
 • [12] Altan, Şule, 2006, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye’de Ekoturizm Uygulamaları Ve Ekonomiye Katkıları Yüksek Lisans Tezi
 • [13] Web sayfası: www.tuik.gov.tr/.

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APAFunda Ünal Ankaya, Kübra Yazıcı, Gökhan Balık, Bahriye Gülgün Aslan. (2018). Dünyada ve Türkiye’de Ekoturizm, Sosyal-Kültürel ve Ekonomik Katkıları. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 1 ( 2 ) , 69-72. http://ucbad.com/volume-1/issue-2/article-1/
Atıf tipi: BibTex@article{2018, title={Dünyada ve Türkiye’de Ekoturizm, Sosyal-Kültürel ve Ekonomik Katkıları}, volume={1}, number={2}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Funda Ünal Ankaya, Kübra Yazıcı, Gökhan Balık, Bahriye Gülgün Aslan}, year={2018}, pages={69-72} }
Atıf tipi: MLAFunda Ünal Ankaya, Kübra Yazıcı, Gökhan Balık, Bahriye Gülgün Aslan. Dünyada ve Türkiye’de Ekoturizm, Sosyal-Kültürel ve Ekonomik Katkıları. no. 1 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2018), pp. 69-72.