Cilt 1 , Sayı 2

Kapak [pdf]
Editörler [pdf]
Hakkında [pdf]
İçindekiler [pdf]
Dünyada ve Türkiye’de Ekoturizm, Sosyal-Kültürel ve Ekonomik Katkıları
Ecotourism in Turkey and The World: Social, Cultural and Economic Benefits
Funda Ünal Ankaya, Kübra Yazıcı, Gökhan Balık, Bahriye Gülgün Aslan
69-72 Özet [link] Tam Metin [pdf]
Turizm İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyona Dair İşbaşı Eğitimin Önemi; Konya Örneği
The Importance of Hygiene and Sanitation on the Job Training in the Tourism Business; The Sample of Konya City
Eda Güneş , Tuğba Koçyiğit
73-86 Özet [link] Tam Metin [pdf]
Çimento Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları
Greenhouse Gas Emissions from Cement Industry
Gülnihal Kara, Aysun İbiç, Esra Yağcıoğlu
87-90 Özet [link] Tam Metin [pdf]
Hava ve Toprakta Ağır Metal Kirliliği
Heavy Metals Pollution in Air and Soil
Tolgahan Seven, Büşra Can, Begüm Nur Darende, Sevda Ocak
91-103 Özet [link] Tam Metin [pdf]
Konya İlinin Hava Kirliliğine Bazı Meteorolojik Faktörlerin Etkisi
Influence of Some Meteorological Factors on Air Pollution in Konya City
Gülnihal Kara, Buse Yalçınkaya, Burcu Özdil, Elif Avcı
104-109 Özet [link] Tam Metin [pdf]