Cilt 1 Sayı 1 Makale 6

Tibbi Laboratuar Teknikleri Programında Probleme Dayalı Öğrenme İle Mikrobiyoloji Dersinin Etkinliğinin Araştırılması

Yazar(lar): Eda Güneş 1, F. Ebru Ofluoğlu Demi̇r 2, Tuğçe Günter 3,

Bu çalışma, Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümünde eğitim görmekte olan Tıbbi Laboratuar Teknikleri programı birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu araştırma ile uygulamaya dayalı eğitim veren Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümüne ait Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı öğrencilerinin insan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi projesi kapsamında mikrobiyoloji derslerini probleme dayalı öğrenme (PDÖ) yaklaşımıyla işlemeleri; öğrencilerin etkili ve anlamlı öğrenmesini sağlayarak, bilgi eksikliklerinin olup olmadığının açığa çıkarılması ve eksikliklerinin giderilmesi amaçlanmaktadır. Daha önceki benzer çalışmalarda kullanılan PDO sorularından yararlanılarak hazırlanmış anket verilerin toplama için uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki; araştırmaya katılanların genel olarak PDÖ yöntemine ilişkin olumlu görüşlere sahip oldukları ve bu yöntemin kullanımının arttırılmasıyla dersin etkinliğinin artacağı tespit edilmiştir.Anahtar Kelime(ler): Probleme Dayalı Öğrenme, Mikrobiyoloji, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Probleme Dayalı Öğrenme, Problem based learning, Microbiology, Medical Laboratory Techniques Program,

This study was conducted with the participation of students consisting of first-second year who were undergoing training in Medical Laboratory Program (MLP) of Bülent Ecevit University Ahmet Erdogan Health Services Vocational School. With this research, it is aimed that students of MLP which gives education based on practice process their microbiology course with problembased learning (PBL) approach within the scope of development of human resources through vocational training project; providing for students to effective and meaningful learning, it is intented to reveal whether or not the lack of information and remedy the deficiencies. Questionnaire which have been prepared by benefiting from questions used in similar previous studies was applied for data collection. The data have been analyzed via SPSS. The results showed that research participants in general had a positive opinion. It was determined that the effectiveness of this course would increase with increasing the use of PBL.Keyword(s):Problem based learning, Microbiology, Medical Laboratory Techniques Program,

 • [1] Pearson, J., 2006, Investigating ICT using problem-based learning in face-to-face and online learning environments. Computers and Education, Vol. 47(1), 56-73.
 • [2] Wang, S. Y., Tsai, J. C., Chiang, H. C., Lai, C. S. & Lin, H. J., 2008, Socrates, problem-based learning and critical thinking-a philosophic point of view, The Kaohsiung Journal of Medical Sciences, Vol. 24(3), 6-13.
 • [3] Tseng, K. H., Chiang, F. K. & Hsu, W. H., 2008, Interactive processes and learning attitudes in a web-besed problem based learning (pbl) platform. Computers in Human Behaviour, Vol. 24(3), 940-955.
 • [4] Beringer, J., 2007, Application of problem based learning through research investigation., Journal of Geography in Higher Education, Vol. 31(3), 445-457.
 • [5] Iglesias, J. L., 2002, Problem-based learning in initial teacher education, Prospects, Vol. 32(3), 319-331.
 • [6] Gordon, P. R., Rogers, A. M., Comfort, M., Gavula, N. & Mcgee, B. P., 2001, A taste of problem-based learning increases achievement of urban minority middle-school students, Educational Horizons, Vol. 79(4), 171-175.
 • [7] Boran, A. İ. & Aslaner, R., 2008, Problem-based learning in teaching mathematics at the science-art centers, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol. 9(15), 15-32.
 • [8] Dahlgren, M. A. & Oberg, G., 2001, Questioning to learn and learning to question: structure and function of problem-based learning scenarios in environmental science education, Higher Education, Vol. 41(3), 263-282.
 • [9] Barg, M., Fekete, A., Greening, T., Hollands, O., Kay, J., Kingston, J. H. &Crawford, K., 2000, Problem-based learning for foundation computer science courses, Computer Science Education, Vol. 10(2), 109-128.
 • [10] Dolmans, D. H. J. M., Grave, W. D., Wolfhagen, I. H. A. P. & Vleuten, C. P. M. V. D., 2005, Problem-based learning: future challenges for educational practice and research, Medical Education, Vol. 39(7), 732-741.
 • [11] Inel, D., & Balim, A. G., 2010, The effects of using problem-based learning in science and technology teaching upon students' academic achievement and levels of structuring concepts. In Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, The Education University of Hong Kong, Department of Science and Environmental Studies, Vol. 11 (2): 1-23.
 • [12] Hurk, M. V. D., 2006, The relation between self-regulated strategies and individual study time, prepared participation and achievement in a problem-based curriculum, Active Learning in Higher Education, Vol. 7(2), 155-169.
 • [13] Ward, J. D. & Lee, C. L., 2002, A review of problem-based learning, Journal of Family and Consumer Sciences Education, Vol. 20(1), 16-26.
 • [14] Massa, N. M., 2008, Problem-based learning a real-world antidote to the standards and testing regime. The New England Journal of Higher Education, Vol. 22(4), 19-20.
 • [15] Dunlap, J. C., 2005, Changes in students’ use of lifelong learning skills during a problem-based learning Project, Performance Improvement Quarterly, Vol. 18(1), 5-33.
 • [16] Hmelo-Silver, C. E., 2004, Problem-based learning: what and how do students learn? Educational Psychology Review, Vol. 16(3), 235-266.
 • [17] Awang, H. & Ramly, I., 2008, Creative thinking skill approach through problem-based learning: pedagogy and practice in the engineering classroom. International Journal of Social Sciences, Vol. 3(1), 18-23.
 • [18] Dolmans, D. & Schmidt, H. G., 1996, The advantages of problem-based curricula, Postgraduate Medical Journal, Vol. 72, 535-538.
 • [19] Saçar, M., Önem, A. G. & Baltalarlı, A., 2010, Kalp ve damar cerrahisinde probleme dayalı öğrenme ve uzaktan eğitim entegrasyonu, Akademik Dizayn, Vol. 4, 4-7.

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APAEda Güneş, F. Ebru Ofluoğlu Demi̇r, Tuğçe Günter. (2018). Tibbi Laboratuar Teknikleri Programında Probleme Dayalı Öğrenme İle Mikrobiyoloji Dersinin Etkinliğinin Araştırılması. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 1 ( 1 ) , 62-68. http://ucbad.com/volume-1/issue-1/article-6/
Atıf tipi: BibTex@article{2018, title={Tibbi Laboratuar Teknikleri Programında Probleme Dayalı Öğrenme İle Mikrobiyoloji Dersinin Etkinliğinin Araştırılması}, volume={1}, number={1}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Eda Güneş, F. Ebru Ofluoğlu Demi̇r, Tuğçe Günter}, year={2018}, pages={62-68} }
Atıf tipi: MLAEda Güneş, F. Ebru Ofluoğlu Demi̇r, Tuğçe Günter. Tibbi Laboratuar Teknikleri Programında Probleme Dayalı Öğrenme İle Mikrobiyoloji Dersinin Etkinliğinin Araştırılması. no. 1 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2018), pp. 62-68.