Cilt 1 Sayı 1 Makale 1

Ereğli İlçesinin Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi

Yazar(lar): Fatma Didem Tunçez 1,

Türkiye’nin büyüme ve kalkınma hedefleri, enerji ihtiyacının da büyümeye orantılı olarak hızlı bir şekilde artacağı anlamına gelmektedir. Artan enerji ihtiyacının kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan karşılanması doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır. Bir diğer sorun ise enerji ihtiyacındaki artışın giderek daha fazla ithal kaynaklarla karşılanmasıdır. Bu problemin çözümü ise enerji arzının yenilenebilir enerji kaynakları ile çeşitlendirmektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biriside biyogazdır. Bu çalışmada Ereğli İlçesinin Biyogaz potansiyeli ortaya konmuştur.Anahtar Kelime(ler): Biogas, Renewable Energy, Animal and Agricultural Wastes, Biyogaz, Yenilenebilir Enerji, Hayvan ve Tarım Atıkları,

Turkey's growth and development goals mean that its energy need will increase rapidly in proportion to its growth. Meeting the increasing energy need from fossil fuels such as coal, oil and natural gas causes the depletion of natural resources. Another problem is that the increase in energy demand is increasingly met with imports. The solution of this problem is to diversify the energy supply with renewable energy sources. Biogas is one of the renewable energy sources. Biogas potential of Eregli District was revealed in this study.Keyword(s):Biogas, Renewable Energy, Animal and Agricultural Wastes,

 • [1] İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü, 2013, Türkiye’nin Enerji Görünümü, web sayfası: https://ekonomi.isbank.com.tr.
 • [2] BP Statistical Review of World Energy, June 2016, web sayfası: http://www.bp.com.
 • [3] Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM), 2017, Denge Tablosu 2015, web sayfası: http://www.eigm.gov.tr
 • [4] Tolay, M., Karadeniz, H.Y., Yardımcı, S., Reiter, R., 2008, Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2008, İstanbul.
 • [5] Karaman, S., 2006, Hayvansal Üretimden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Çözüm Olanakları, Journal of Science and Engineering, 9 (2): 133-139.
 • [6] Mevlana Kalkınma Ajansı (Mevka), 2014, Ereğli İlçe Raporu, web sayfası: http://www.konyadayatirim.gov.tr
 • [7] Akova, İ., 2008, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Nobel Yayın No: 1294, 224s, Ankara.
 • [8] Arkutman, F., 2003, Atıksu Arıtımı ve Arıtma Teknikleri, Bilim ve Teknik, 428:42- 52.
 • [9] Gülen, J., and Çisel Ç., 2012, Biyogaz Hakkında Genel Bilgi Ve Yan Ürünlerinin Kullanım Alanları, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 65-84.
 • [10] Bayrakçeken H., 1997, Biyogaz Üretim Sistemi Tasarımı ve Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon, 21-29.
 • [11] Yaldız, O., 2004, Biyogaz teknolojisi Ders Kitabı, Akdeniz Üniversitesi Yayınları. Yayın no: 78, 181 sayfa, Antalya.
 • [12] Gürel, A., 2010, Tekirdağ İlinin Keşfedilmeyen Değerlerinden Biyogaz Potansiyeli, Tekirdağ Değerleri Sempozyumu, 21 Ekim 2010., Ege Basım, Ataşehir, İstanbul, 62-75.
 • [13] Türkiye İstatistik Kurumu (TUİKa), 2017, Hayvancılık İstatistikleri, web sayfası: https://biruni.tuik.gov.tr.
 • [14] Ekinci et al., 2010, The prospective of potential biogas plants that can utilize animal manure in Turkey. Energy exploration& explotation Volume 28 Number 3 pp. 187-206.
 • [15] Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGEM), 2017, Biyogaz, web sayfası: http://www.eie.gov.tr.
 • [16] Türkiye İstatistik Kurumu (TUİKb), 2017, Bitkisel Üretim İstatistikleri, web sayfası: https://biruni.tuik.gov.tr.
 • [17] Deutsches Biomasse Forschungs Zentrum (DBFZa), 2011, Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin değerlendirilmesi (Türk-Alman Biyogaz Projesi), web sayfası: http://www.biyogaz.web.tr.
 • [18] Deutsches Biomasse Forschungs Zentrum (DBFZb), 2011, Biyogaz Üretimi İçin Özgeniller (Türk-Alman Biyogaz Projesi), web sayfası: http://www.biyogaz.web.tr.
 • [19] Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 2017, Yan Ürünler Üretimi Bilgileri, web sayfası: http://www.turkseker.gov.tr.
 • [20] Demirer, G.N., Duran, M., Ergüder, T.H., Güven, E., Ugurlu, Ö., Tezel, U., 2000, Anaerobic treatability and biogas production potential studies of different agro-industrial wastewaters in Turkey, Biodegradation 11: 401–405.
 • [21] Solea Enerji, 2017, Biyogaz Verimi, web sayfası: http://www.soleaenerji.com/biyogaz-verimi/
 • [22] Dirkse, E.H.M., 2007, “Biogas Upgrading Using the DMT TS- PWS Technology” Report, Page 2-12, DMT Environmental Technology.
 • [23] Staffort, D.A., Hawkes, D.L. ve Horton, H.R., 1980, Methane production from wasteorganic matter, Agriculture Canada Publication, no: 1528, Canada.

KAYNAK GÖSTER

Atıf tipi: APAFatma Didem Tunçez. (2018). Ereğli İlçesinin Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 1 ( 1 ) , 1-7. http://ucbad.com/volume-1/issue-1/article-1/
Atıf tipi: BibTex@article{2018, title={Ereğli İlçesinin Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi}, volume={1}, number={1}, publisher={International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling}, author={Fatma Didem Tunçez}, year={2018}, pages={1-7} }
Atıf tipi: MLAFatma Didem Tunçez. Ereğli İlçesinin Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi. no. 1 International Journal of Environmental Pollution and Environmental Modelling, (2018), pp. 1-7.