Cilt 1 , Sayı 1

Kapak [pdf]
Editörler [pdf]
Hakkında [pdf]
İçindekiler [pdf]
Ereğli İlçesinin Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi
Biogas Potential of Eregli City
Fatma Didem Tunçez
1-7 Özet [link] Tam Metin [pdf]
Baca Gazındaki Amonyağın Biyolojik Yöntemlerle Giderilmesine Genel Bir Bakış
An Overview Treatment of Ammonia in Flue Gas by Biological Methods
Emre Dalkılıç, Şükrü Dursun
8-13 Özet [link] Tam Metin [pdf]
Arıtma Çamuru ve Zirai Atıkların Kompostlanarak Tarım Arazilerinde Kullanımı
The Use of Composting Sewage Sludge and Agricultural Wastes in Agricultural Land
Ümmügülsüm Günay, Şükrü Dursun
14-19 Özet [link] Tam Metin [pdf]
Ankara’da Hava Kirliliği Mekânsal Dağılımının Modellenmesi
Modelling of Spatial Distribution of Air Pollution in Ankara
Hüseyin Toros, Serdar Bağış, Zeliha Gemici
20-53 Özet [link] Tam Metin [pdf]
Konya Merkezinde Hava Kirliliğine Bazı Meteorolojik Faktörlerin Etkisi
Impacts of Some Meteorological Factors on Air Pollution of Konya City Centre
Fatma Kunt, Şükrü Dursun
54-61 Özet [link] Tam Metin [pdf]
Tibbi Laboratuar Teknikleri Programında Probleme Dayalı Öğrenme İle Mikrobiyoloji Dersinin Etkinliğinin Araştırılması
Microbiology Learning’s Effectiveness in Medical Laboratory Techniques Program
Eda Güneş, F. Ebru Ofluoğlu Demir, Tuğçe Günter
62-68 Özet [link] Tam Metin [pdf]