Atriplex canescens ve Kochia prostrata’nın Yaprak ve Dalındaki Kimyasal İçeriğinin Karşılaştırılması

Yazarlar

  • Nur KOC
  • Ayşegül KORKMAZ
  • Kamer GÜLCAN
  • Pamela ARACENA SANTOS

Anahtar Kelimeler:

Atriplex canescens (Pursh) Nutt- Bassia prostrata (L) A.J. Scott- besin elementleri- bozkır otu- dört kanatlı tuz çalısı- protein oranı

Özet

Türkiye’nin birçok merası aşırı otlatma ve toprak erozyonu nedeniyle bitki örtüsü yok olmuştur veya zayıf bir vejetasyona sahiptir. Bunlara ek olarak, İç Anadolu Bölgesindeki meralarda birçok otsu bitki türü bulunmakta ve bu bitki türlerinin kaliteleri kuru yem periyodunda (diğer bir değişle, Haziran ile Ağustos arasında) azalmaktadır. Bu yüzden, bu yem bitkilerini ruminantlar otlayamamaktadır. Bu sebeple, küçükbaş ruminantlar yeteriz beslenme ve açlıktan sıkıntı çekmektedirler. Çalı yem bitkileri, kuru yem periyodunda küçükbaş hayvanlar için önemli bir yem kaynağıdır. Yem bitkilerinin besin elementi ve protein içeriğini anlamak, mera ıslahında ilerlemede ve genetik ıslahta potansiyel olarak yeni kapı açabilir. Bu sebeple, son derecede önemli çalı yem bitkileri olan Atriplex canescens (Pursh) Nutt ve Kochia prostrata (L.) Schrad [Syn. Bassia prostrata (L.) A.J. Scott]’nın kuru yem periyodunda yem bitkisi olarak kalitesini belirlemek amacıyla, yaprak ve dallarındaki kimyasal içeriği kıyaslamak bu çalışmanın hedefidir. Çalışmada A. canescens ve K. prostrata’nın yaprağındaki ham protein oranı sırasıyla %15.01 ve %12.93 olarak bulunurken dalındaki ham protein oranı ise % 5.14 ve % 7.16 olarak tayin edilmiştir. A. canescens ve K. prostrata’ nın yapraktaki Ca içeriği sırasıyla % 1.55 ve % 1.91; K içeriği ise sırasıyla % 1.45 ve % 1,61 olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda K. prostrata ve A. canescens’in protein oranı hariç dallarındaki besin elementleri içeriği yapraklardan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamıza konu olan iki çalı yem bitkisi kuru yem periyodunda sahip oldukları besin maddeleri ile ilgili Orta Anadolu meraları için önem arz ettiği sonucuna varılmıştır.

Yayınlanmış

2020-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

Nur KOC, Ayşegül KORKMAZ, Kamer GÜLCAN, & Pamela ARACENA SANTOS. (2020). Atriplex canescens ve Kochia prostrata’nın Yaprak ve Dalındaki Kimyasal İçeriğinin Karşılaştırılması. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(2), 74-82. Geliş tarihi gönderen https://ucbad.com/ucbad/article/view/volume-3-issue-2-article-6

Sayı

Bölüm

Makaleler