Engelli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi; Dünya ve Türkiye Örnekleri

Yazarlar

  • Funda ÜNAL ANKAYA
  • Bahriye GÜLGÜN ASLAN

Anahtar Kelimeler:

Engelli Turizmi- Engellilik- Turizm Katkıları- Dünya- Türkiye

Özet

Turizm, kişilerin dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla bir ülkede veya bir bölgede geçici konaklamalarla yapılan, kültürel ve ekonomik faaliyetlerin tümüne denir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 7 milyardan fazla olan dünya nüfusunun, 1 milyardan fazlasında çeşitli engellilik durumu bulunmaktadır. TÜİK verilerine göre Türkiye’de nüfusun yaklaşık 10 milyonu engelli bireylerden oluşmaktadır. Çağdaş toplumlarda, tüm bireyler, eşit olarak bu tür faaliyetlere katılma hakkına sahiptir. Küresel bir sektör olan turizmin, içinde yer alan “Engelli Turizm” kavramının gerek Dünya’da gerekse Türkiye’de ekonomik yönden güçlenmesi için gelişmeye ihtiyacı vardır. Bu çalışmada; engellilik sınıflandırılması, engelli turizminin ölçütleri, Dünya’daki ve Türkiye’deki engelli turizm potansiyel durumu incelenmiş ve öneriler getirilmiştir.

Yayınlanmış

2020-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

Funda ÜNAL ANKAYA, & Bahriye GÜLGÜN ASLAN. (2020). Engelli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi; Dünya ve Türkiye Örnekleri. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(2), 52-57. Geliş tarihi gönderen https://ucbad.com/ucbad/article/view/volume-3-issue-2-article-5

Sayı

Bölüm

Makaleler