Çevresel Mikroorganizmaların İmaj Analizi ile Tespiti

Yazarlar

  • Alper ALVER
  • Emine BAŞTÜRK
  • Mustafa IŞIK

Anahtar Kelimeler:

Çevresel mikroorganizmalar- Tanı- Imaj- Mikroskobi- Prosesleme

Özet

Çevresel mikroorganizmalar, doğal (göller, akarsular, denizler, hava, toprak vs) ve yapay (askıda ve bağlı büyümeli biyolojik reaktörler, oksidasyon havuzları, yapay sulak alanlar vs), ortamlarda bulunan, çevresel açıdan önemli, çıplak gözle görülemeyen mikroskobik canlılardır. Çevresel mikroorganizmaların sınıflandırılması çevresel kalitenin izlenmesi ve biyolojik reaktörlerin işletilmesinde çok önemli olmaktadır. Ancak, mevcut manuel yöntemlerle mikrobiyolojik analizler oldukça zaman alıcı, zahmetli ve pahalı olmaktadır. Son yıllarda optik ve yazılım teknolojisindeki hızlı gelişmeler bakteri ve protozoa gibi küçük canlıların (0,1-100 µm) mikroskoplar yardımıyla hızlı olarak tanısına ve sayılmasına kavramsal olarak imkân tanımıştır. Dijital imaj prosesleme olarak bilinen bu yeni sınıflandırma teknolojisinde öncelikle olarak mikroorganizmaların olarak tercihan uygun bir boyar madde ile boyaması yapılarak mikroskop ile görüntüsü çekilir, Daha sonra bu görüntü morfolojik olarak işlenerek bilgisayarın hafızasına alınır. Mevcut olan işlenmiş görüntülerle karşılaştırma yapılarak mikroorganizmanın tanısı gerçekleştirilir. Bu çalışmada çok üzün süreler alan zahmetli klasik yöntemler ve pahalı olan moleküler mikroorganizma tayin yöntemlerine kıyasla avantajlı görülen imaj prosesleme yöntemi kavramsal olarak anlatılmış ve yapılan sınırlı çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

Yayınlanmış

2020-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

Alper ALVER, Emine BAŞTÜRK, & Mustafa IŞIK. (2020). Çevresel Mikroorganizmaların İmaj Analizi ile Tespiti. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(2), 58-67. Geliş tarihi gönderen https://ucbad.com/ucbad/article/view/volume-3-issue-2-article-4

Sayı

Bölüm

Makaleler