Literatüre Göre Dünya ve Ülkemizden Örneklerle Akıllı Kent Kavramının İrdelenmesi

Yazarlar

  • Merve Çetin
  • Çiğdem Çiftçi

Anahtar Kelimeler:

Akıllı kentler- sürdürülebilir kentler- akıllı sürdürülebilir kentler- akıllı ekolojik büyüme.

Özet

Bu günümüzün değişen yaşam koşulları ve gelişen yeni teknoloji kolları, artan nüfus, kent sakinlerinin artan ihtiyaçları, kentsel yayılma ve hızlı doğal kaynak tüketimiyle çevre sorunlarında da artışa neden olmaktadır. Teknoloji ise değişen yaşam koşulları ve kentsel tasarım sürecine yenilikler getirmektedir. Artan refahla birlikte kentlerin yaşam kalitesini üst düzeye çıkarmak için teknolojiden yararlanma rekabetine giren kentler akıllı teknolojileri, ulaşımdan konutlara, iş alanlarından sosyal donatılara akıllı bir erişimle akılcı kullanmaya başladı. Böylece günümüzün kentleri sahip oldukları teknolojik gelişme derecelerine göre ‘akıllı kent (smart city) olarak dünya akıllı kent listesine girmektedir. Bu kavram ile kentler, çevre kaynaklarını, ulaşım ve altyapı ekipmanlarını ve enerji kaynaklarını minimum düzeyde tüketerek, hem kent ekonomisini hem de çevre kaynaklarını optimal düzeyde kullanmayı hedeflemektedir. Kentlerde yaşayan nüfusun artması, teknoloji alanında yaşanan büyük gelişmeler, kentlinin beklenti ve ihtiyaçlarının değişmesi kent yönetimi ve planlamasını da değiştirmiştir. Kent planlamada akıllı teknolojinin sunduğu fırsatlardan faydalanılarak, dünya çapında planlamanın marifetiyle sürdürülebilir akıllı şehirler tasarlanmaktadır. Bu araştırma geleceğin planlama uygulaması olarak, bilimsel ve teknolojik eğilimlerle tanımlanan sürdürülebilir akıllı kentlerle ilgili literatür taramasına dayalı kapsamlı bir genel bakış sağlamayı hedeflemektedir. Akıllı teknolojilerin planlamaya sunduğu avantajlardan yararlanılarak, kentlerin ekolojik ve sosyal anlamda daha etkin yönetilmesi düşünülmektedir. Hızlı büyümeden kaynaklanan fiziki, çevresel, sosyo-ekonomik sorunlarla akıllı büyüme stratejilerini benimseme ihtiyacında olan Ülkemiz kentleri için, akıllı kentleşme süreciyle teknolojiden en üst düzeyde yararlanılması suretiyle pek kentsel ve çevresel sorunun üstesinden gelinebileceği aşikardır. Nitekim son zamanlarda bu uygulamaya yönelik akademik çalışma ve uygulamalar dünya gündemiyle paralel bir şekilde Ülkemizde de yükselişe geçmiştir. Bu nedenle bu çalışmanın temelini, Akıllı Kent Kavramını literatüre göre dünya ve ülkemizdeki örnekleriyle inceleyerek, Akıllı kent uygulamaları nelerdir, Akıllı kentlerin zayıf ve güçlü yönleri nelerdir, mevcut planlama pratiğine nasıl entegre edilebilir, araştırma sorularına cevaplar aranmıştır

Yayınlanmış

2019-08-13

Nasıl Atıf Yapılır

Merve Çetin, & Çiğdem Çiftçi. (2019). Literatüre Göre Dünya ve Ülkemizden Örneklerle Akıllı Kent Kavramının İrdelenmesi. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(3), 134-143. Geliş tarihi gönderen https://ucbad.com/ucbad/article/view/volume-2-issue-3-article-5

Sayı

Bölüm

Makaleler