Güneyli Salınımın Yeşilırmak Havzası Üzerindeki Etkileri

Yazarlar

  • Göknur Elif Yarbaşı
  • Ali İhsan Martı

Anahtar Kelimeler:

Karadeniz Bölgesi- Güneyli Salınım- Homojenlik- Trend- Yağış

Özet

Son yıllarda yapılan çalışmalar, iklim değişiklilerinin hidrolojik döngünün bileşenleri üzerinde önemli etkilere sebep olduğunu göstermektedir. Çok geniş alanlarda sürekli olmayan atmosfer hareketinin bir sonucu olan geniş ölçekli salınımlar (basınç dalgalanmaları) dönemsel karaktere sahip iklim anomalileridir. Bu anlamda Güneyli Salınımın değişkenliğini kontrol eden mekanizmaları anlamak iklim değişimini kontrol eden sistemleri de anlamamıza yardımcı olacaktır.

Bu sebepten dolayı, çalışmada, Karadeniz Bölgesindeki Yeşilırmak Havzasında yer alan 17085, 17086, 17087, 17030 No’lu meteoroloji istasyonlarına ait yağış verilerinin homojenlik ve trend analizleri ile Oceanic nino index tablosunun ekstrem evreleri ile karşılaştırılmalar yapılarak Güneyli Salınımın bölge üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Yağış verilerinin istatistiksel olarak araştırılmasında homojenlik analizlerinden Buishand, Pettitt ve Run testleri, parametrik olmayan trend analizlerinden Mann-Kendall, Modifiye Mann-Kendall, Spearman Rho ve Sen’in T testleri kullanılarak, eğim yönleri Sen’in Trend Eğim Metodu kullanılarak ve istatistiksel olarak anlam ifade eden değişimlerin başlangıç yılları Mann-Kendall Sıra Korelasyon testi kullanılarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda Pettitt testinden elde edilen kırılma yılları ile Güneyli Salınım’ın index değerlerinin etkili olduğu yıllar paralellik göstermiştir.

Yayınlanmış

2019-08-13

Nasıl Atıf Yapılır

Göknur Elif Yarbaşı, & Ali İhsan Martı. (2019). Güneyli Salınımın Yeşilırmak Havzası Üzerindeki Etkileri. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(3), 112-121. Geliş tarihi gönderen https://ucbad.com/ucbad/article/view/volume-2-issue-3-article-3

Sayı

Bölüm

Makaleler