Hibrit Fotovoltaik Isıl PVT-su ve PVT-hava Güneş Kollektörlerinin İncelenmesi

Yazarlar

  • Muhammet Öksüz
  • Faruk Köse

Anahtar Kelimeler:

Fotovoltaik- güneş enerjisi- yenilenebilir enerji- hibrit PVT sistemi

Özet

Günümüzde kullanılan ticari güneş pilleri % 30’dan daha düşük bir verimle güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilmekte ve dönüşüm verimi, sıcaklık artışı ile ters orantılı olarak azalmaktadır.
Hızla nüfus ve sanayileşme artışıyla enerji ihtiyaçları da artmaktadır. Dünyada kısıtlı olan yakıtların tükenmesi hızla devam etmektedir. Enerji kaynaklarının sürdürülebilir biçimde yönetilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarına başvurulmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında, güneş enerjisi geleceğe umut verici bir kaynak olarak görülmektedir. Hibrit Fotovoltaik Termal (PVT) solar sistemleri son yıllarda elektrik ve termal enerjisi elde edilmek için dünya çapında yaygınlaşmaya başlamıştır. Piyasada bulunan güneş panelleri düşük verimle çalışırken sıcaklık artıkça güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürme verimi de düşmektedir. Güneş panellerinde, elektrik enerjisi verimi arttırmanın yanı sıra termal enerjisi elde edilmek için hibrit PVT solar sistemi geliştirilmiştir. Bu çalışmada, hibrit solar sisteminde PVT-su ve PVT-hava kullanılarak güneş panellerinde elektrik ve termal enerjisinin verimleri araştırılmıştır. PVT-su ve PVT-hava sistemleri arasında karşılaştırma yapılarak uygunluğunu tartışılmıştır.

Yayınlanmış

2019-08-13

Nasıl Atıf Yapılır

Muhammet Öksüz, & Faruk Köse. (2019). Hibrit Fotovoltaik Isıl PVT-su ve PVT-hava Güneş Kollektörlerinin İncelenmesi. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(3), 95-102. Geliş tarihi gönderen https://ucbad.com/ucbad/article/view/volume-2-issue-3-article-1

Sayı

Bölüm

Makaleler