Yazarlar İçin Rehber

Tüm makaleler aşağıda linkte verilen şablona uygun olarak MS Word ile hazırlanmalıdır.

Yazar Şablonu ( https://ucbad.com/doc/ucbad-sablon.docx )

Telif Hakkı Formu Dosyası Tüm Yazarlar Tarafından İmzalanmalı ve Dergipark Sistemine Yüklenmelidir.

Telif Hakkı Formu Dosyası ( https://ucbad.com/doc/ucbad-copyright.pdf )