CİLT 2, SAYI 1

Kapak İşlem Devam Ediyor
Editörler İşlem Devam Ediyor
Hakkında İşlem Devam Ediyor
İçindekiler İşlem Devam Ediyor
Olimpiyat Köyleri, Ülkeye Katkıları , Dünya’dan Türkiye’den Örnekler
The Olympic Villages And Their Benefits For The Countries İn The Examples Of Turkey And Others
Bahriye Gülgün Aslan1, Kübra Yazıcı, Funda Ünal Ankaya, Gökhan Balık
İşlem Devam Ediyor

Comments are closed.