CİLT 1, SAYI 1

Kapak [pdf]
Editörler [pdf]
Hakkında [pdf]
İçindekiler [pdf]
Ereğli İlçesinin Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi
Biogas Potential of Eregli City
Fatma Didem Tunçez
1-7 pdf - ind: 48
Baca Gazındaki Amonyağın Biyolojik Yöntemlerle Giderilmesine Genel Bir Bakış
An Overview Treatment of Ammonia in Flue Gas by Biological Methods
Emre Dalkılıç, Şükrü Dursun
8-13 pdf - ind: 45
Arıtma Çamuru ve Zirai Atıkların Kompostlanarak Tarım Arazilerinde Kullanımı
The Use of Composting Sewage Sludge and Agricultural Wastes in Agricultural Land
Ümmügülsüm Günay, Şükrü Dursun
14-19 pdf - ind: 43
Ankara’da Hava Kirliliği Mekânsal Dağılımının Modellenmesi
Modelling of Spatial Distribution of Air Pollution in Ankara
Hüseyin Toros, Serdar Bağış, Zeliha Gemici
20-53 pdf - ind: 56
Konya Merkezinde Hava Kirliliğine Bazı Meteorolojik Faktörlerin Etkisi
Impacts of Some Meteorological Factors on Air Pollution of Konya City Centre
Fatma Kunt, Şükrü Dursun
54-61 pdf - ind: 48
Tibbi Laboratuar Teknikleri Programında Probleme Dayalı Öğrenme İle Mikrobiyoloji Dersinin Etkinliğinin Araştırılması
Microbiology Learning’s Effectiveness in Medical Laboratory Techniques Program
Eda Güneş, F. Ebru Ofluoğlu Demir, Tuğçe Günter
62-68 pdf - ind: 40

Comments are closed.