Category : 2019

CİLT 2, SAYI 2

Kapak [pdf] Editörler [pdf] Hakkında [pdf] İçindekiler [pdf] Konya İli Hayvansal Gübre Kaynaklı Sera Gazı Emisyonları Durumu The Status of GHGS Emissions from Livestock Manure in Konya/Turkey Gülnihal Kara, İbrahim Yalınız, Merve Sayar 57-60 Antimikrobiyal Çinko Bazlı (ZnFe2O4) Nanopartiküllerin Sulu Çözeltideki Reactive Blue 5 (RB 5) Renk Giderim Aktivitesi RB 5 Color Removal Activity of Antimicrobial Zinc Based (ZnFe2O4) Nanoparticles in Aqueous Medium Ferda Gönen, Gökhan Tekinerdoğan 61-74 Ambalaj Atığı Toplayan Kişilerin Sağlık Algılarının İncelenmesi Investigation of Health Perceptions of […]

CİLT 2, SAYI 1

Kapak [pdf] Editörler [pdf] Hakkında [pdf] İçindekiler [pdf] Olimpiyat Köyleri, Ülkeye Katkıları, Dünya’dan Türkiye’den Örnekler The Olympic Villages and Their Benefits for The Countries in The Examples of Turkey and Others Bahriye Gülgün Aslan, Kübra Yazıcı, Funda Ünal Ankaya, Gökhan Balık 1-10 İçme Suyu Arıtma Çamurlarının Geoteknik Özellikleri ve Faydalı Kullanım Alanları The Beneficial Use of Water Treatment Sludges in Geotechnical Engineering Müge Balkaya 11-19 Biyo-devulkanizasyon: Atık Lastik Yönetiminde Çevre Dostu Bir Yaklaşım Bio-devulcanization: An Environmentally-Friendly Approach in Waste Tire […]