Dilovası Hava Kirliliğinin Trafik Emisyonları Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar

 • Merve Yılmaz
 • Hande Emanet Beba
 • Mihriban Gültekin
 • Umur Dinç
 • Murat Akçay
 • Dilek Öztaş
 • Gökhan Kirkil
 • Zübeyde Öztürk
 • Selahattin İncecik
 • Hüseyin Toros
 • Onur Alp Arslantaş

Anahtar Kelimeler:

Hava kirliliği- meteoroloji- trafik- kirletici kaynağı

Özet

Dilovası, Gebze bölgesi hava kirliliği kaynakları, arazi yapısı ve meteorolojik şartları bakımından Türkiye’nin hava kirliliği potansiyelinin en yüksek seviyede bulunduğu yerlerin başında gelmektedir. Bu bölgede endüstriyel tesisler, D-100 ve E-80 karayollarındaki yoğun trafik ve konutlar bölgenin topoğrafyası ve meteorolojik şartların etkisi sonucunda yüksek hava kirliliği seviyelerinin oluşmasına yol açmaktadır. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu COST projesinde öncelikle Dilovası bölgesindeki hava kirliliği problemlerine çözüm getirebilmek için kirletici kaynaklardan yayılan emisyonların oluşturduğu PM10, PM2.5, SO2, CO, O3 ve NOx derişimlerinin 2014-2019 dönemi içerisindeki yersel ve zamansal değişimleri incelenecek, bu seviyelerin meteorolojik şartlar ile olan bağlantıları araştırılacaktır. Weather Research Forecasting (WRF) modeli ile bölgede yıl boyunca rüzgar vektörleri ile rüzgar alanları belirlenecek, topoğrafyanın akışlar üzerindeki etkileri simülasyonlarla araştırılacaktır. Ayrıca WRF-Chem modeli ile simülasyonlar yapılarak emisyon kaynakları ve kirlilik seviyeleri arasındaki bağlantılar analiz edilecek ve Dilovası bölgesinde hava kirliliğinin azaltılması için alternatif ulaşım güzergahı senaryoları oluşturulacaktır. Bu çalışmada projemizin “Dilovası’ndaki Mevcut Hava Kirliliğinin Analiz Edilmesi” iş paketinin ilk sonuçları sunulmaktadır.

Referanslar

Kampa, M. ve Castanas, E, 2008. Human health effects of air pollution, Environmental Pollution, 151, 362-367.

IPCC, 2014. Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.

Tuğaç, Ç., 2018. Türkiye İçin İklim Değişikliğine Dayanıklı Kentsel Planlama Modeli Önerisi: Eko-Kompakt Kentler, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (32), 4, 1047-1068.

Çobanyılmaz, P. ve Duman Yüksel Ü., 2013. Kentlerin İklim Değişikliğinden Zarar Görebilirliğinin Belirlenmesi: Ankara Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(3), 39-50.

Uysal Oğuz, C., 2010. İklim Değişikliği ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü: Seattle Örneği, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., 17(2), 25-41.

Demirci, M., 2014. İklim Değişikliğinin Yerel Bir Sorun Olarak İnşası, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 103-114.

Kadıoğlu, Mikdat, (2007), Küresel İklim Değişimi ve Türkiye Bildiğiniz Havaların Sonu, (İstanbul: Güncel Yayıncılık)

Seinfeld, J. H., Pandis, S. N., 2016. Atmospheric Chemistry and Physics : from Air Pollution to Climate Change, 3rd Edition, John Wiley & Sons Inc., New Jersey.

Batan, M., 2013. Batman İlinde Kirletici Emisyonlardan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Küresel Isınmaya Etkisi, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2(3), 90-104.

EPA, 2012. Report to Congress on Black Carbon, U.S. Environmental Protection Agency, 388 pp.

Ramanathan, V. ve Feng, Y., 2009. Air pollution, greenhouse gases and climate change: Global and regional perspectives, Atmospheric Environment, 43, 37-50.

URL 1, Dilovası Belediyesi, Dilovası’nı Tanıyalım, http://dilovasi.bel.tr/icerik/17/13/dilovasini-taniyalim.aspx (Erişim tarihi: 11.09.2019)

MARKA, 2012. Green Kocaeli-Gelişmiş Rehabilite ve Endüstriyel Nüanslarla Kocaeli’de Çevre Konsepti Çalıştay Kitabı, Kocaeli Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Doğrudan Faaliyet Destek Programı.

URL 2, Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, Tarihçe, http://dosb.com.tr/TR/Contents.aspx?ID=3 (Erişim tarihi: 11.09.2019)

URL 3, VI. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES OSB), Hakkımızda, https://imesdilovasi.org/hakkimizda/ (Erişim tarihi: 11.09.2019)

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı, https://www.havaizleme.gov.tr/ (Erişim tarihi: 11.09.2019)

Yayınlanmış

2019-01-02

Nasıl Atıf Yapılır

Merve Yılmaz, Hande Emanet Beba, Mihriban Gültekin, Umur Dinç, Murat Akçay, Dilek Öztaş, Gökhan Kirkil, Zübeyde Öztürk, Selahattin İncecik, Hüseyin Toros, & Onur Alp Arslantaş. (2019). Dilovası Hava Kirliliğinin Trafik Emisyonları Açısından Değerlendirilmesi. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 43-51. Geliş tarihi gönderen https://ucbad.com/article/view/volume-3-issue-1-article-6

Sayı

Bölüm

Makaleler