İstanbul ve Kocaeli İl Sınırları İçerisindeki İçme Suyu Kaynaklarının Sanayi Kuruluşları Tarafından Kirletilmesi Sonucu Oluşan Arsenik Miktarının Belirlenmesi Ve Çözüm Önerilerinin Sunulması

Yazarlar

  • Fatih Karakaya
  • Hasan Uğur Öncel

Anahtar Kelimeler:

Yeraltı su kaynakları- Köy İçme Suyu Çeşmeleri- Organize sanayi bölgeleri- Sanayi atıkları

Özet

Ülkemizdeki yer altı su kaynakları özellikle kırsal alanlarda içme suyu olarak kullanılmaktadır. İçme suyu kaynaklarının tespiti için 100 metre ve üzerinde sondaj çalışmaları yapılmaktadır. Yer altında 100 metre ve civarında bulunan suyun içerisinde yağmur suları ve yüzey sularının, içme suyuna karışma ihtimali vardır. Oluşan bu suların içilmesi sonucunda, insan sağlığı için ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. Yaptığımız çalışmada, Ömerli Barajı çevresinde olan Pendik Kurna Köy mevkiinde yaklaşık 100 metre derinlikten gelen kaynak suyunun, elimizdeki eski su kaynakları haritası yardımı ile bir çok sanayi kuruluşunun yanında bulunan Gebze Balçık Köy mevkiindeki kaynağa kadar takibi sağlanmıştır. İki bölgeden de alınan su numunelerinin ICP-MS cihazı yardımıyla içerisinde bulunan arsenik elementinin oranı tespit ederek, insan sağlığı üzerindeki etkileri tartışılmıştır.

Referanslar

Akman Y, Ketenoğlu O, Evren H, Kurt L, Düzenli S. Çevre Kirliliği (Çevre Biyolojisi). Ankara. Türkiye, Palme Yayıncılık, 2000.

Aslan Ş, Öztürk M, Polat A. “İçme sularında arsenic kirlenmesi”. Akademik Platform, 1, 263-272, 2014.

Kır İ, Ulusoy, M. “Antalya İli (Türkiye) İçme Suyu Kaynaklarında Arsenik (As) Konsantrasyonlarının Belirlenmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su ürünleri fakültesi dergisi, 13(2), 186-194, 2017.

Muslu Y. “Su temini ve çevre sağlığı”. İstanbul Üniversitesi yayınları, Cilt I ve II, 500, 1985.

Öztel MD, Akbal F. “Traditional and alternative technologies for arsenic removal from drinking waters ”. Journal of Engineering and Natural Sciences, 31, 386-408, 2016.

Pokhrel D, Viraraghavan T. “Arsenic Removal From Aqueous Solution By Iron Oxide Coated Fungal Biomass: A Factorial Design Analysis”, Springer, Water, Air, and Soil Pollution”. Pascal Francis, 173, 195–208, 2006

Uslu O, Türkman, A. “Su kirliliği ve kontrolü”. T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yayınları Eğitim dizisi, 1, 1987.

Çalışkan, M.B., Pala, A. “İçme Sularında Arsenik Kirliliği: Ülkemiz açısından bir değerlendirme”. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(1), 69-79, 2009.

Taş B. “Gaga Gölü Su Kalitesinin İncelenmesi, Ordu”. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1, 43-61, 2011

Keskin M, Kirtek Y, Gedik D. “Sularda Arsenik ve Çevre Sağlığına Etkisi”. 1, 1-30, 2014.

EPA. “2018 Edition of the drinking water standarts and health advisories tables”. EPA, 1, 8-12, 2018.

Yolcubal İ. “Arsenikle Kirlenmiş Yeraltısularının Temizlenmesinde Kullanılan Arıtma Teknolojileri”. Tıbbi Jeoleji Çalıştayı, 1, 42-60, 2009.

Alpaslan MN, Dölgen D, Boyacıoğlu H, Sarptaş H. “İçme suyundan kimyasal yöntemlerle arsenik giderimi”. İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi, 20(1), 15-25, 2010.

Yayınlanmış

2019-01-02

Nasıl Atıf Yapılır

Fatih Karakaya, & Hasan Uğur Öncel. (2019). İstanbul ve Kocaeli İl Sınırları İçerisindeki İçme Suyu Kaynaklarının Sanayi Kuruluşları Tarafından Kirletilmesi Sonucu Oluşan Arsenik Miktarının Belirlenmesi Ve Çözüm Önerilerinin Sunulması. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 20-26. Geliş tarihi gönderen https://ucbad.com/article/view/volume-3-issue-1-article-3

Sayı

Bölüm

Makaleler