Kent İçi Ulaşımda Bisiklet Yollarının Planlaması; Dünya ve Türkiye Örnekleri

Yazarlar

  • Funda Ünal Ankaya
  • Bahriye Gülgün Aslan

Anahtar Kelimeler:

Bisiklet yolu- Planlama- Kriter- Dünya- Türkiye

Özet

Nüfusun artması, plansız kentleşme ile artan motorlu araç kullanımı özellikle kentlerde, ulaşım kaynaklı problemleri de beraberinde getirmiştir. Bu durum hem insan sağlığını hem de kentsel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bisiklet; sağlıklı, çevre dostu, güvenli, ekonomik ve son derece eğlenceli bir spor olmakla beraber ulaşım türü olarak da kabul edilmektedir. Özellikle son yıllarda, ülkemizde kent içi ulaşım sorunlarının çözümünde bisiklet kullanımı artış göstermektedir. Bisiklet kullanımının desteklenmesinde en önemli faktör yol güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu çalışmada; bisiklet yollarının tarihsel gelişimi, bisiklet yolu örnekleri, planlama kriterlerinin önemine değinilmiş, bu konu ile ilgili Dünya’daki ve Türkiye’deki örneklerinden bahsedilmiştir. Bunun sonucunda da konu ile ilgili öneriler ortaya konmuştur.

Referanslar

Lorasokkay, M., 2011. Konya Kent İçi Ulaşımda Bisiklet. Yeni Dünya Bilimler Akademisi Dergisi, Ekim Sayısı (4)

Akay, A., 2006.Ulaşımda Bisikletin Yeri ve Ankara Bilkent Koridorunda Bisiklet Yolu Önerisi. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, YL Tezi, 81 s., Ankara.

Kaplan, H. ve H. Ulvi, 2005. AOÇ’de sürdürülebilir ulaşım: bisiklet yolları ve donatılarının planlanması ve tasarımı. http://w3.gazi.edu.tr/~hulagu/ Erişim tarihi: 12.07.2019

Aydoğan, G.Y.,2018, Kent içi Ulaşımda Bisikletin Yeri Ve Bisiklet Yollarının Planlanması: Aydın Kenti Örneği, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

Mert, K. 2007. Konya’da Bisiklet Ulaşımı Planlama ve Uygulama Sürecinin İncelen-mesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Kaya, S., 2013. Sürdürülebilir Kentiçi Ulaşımında Bisikletin Yeri ve Sancaktepe Bisiklet Yol Ağı Önerisi. Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, YL Tezi, 149s., İstanbul.

Koçak, S., 2016, Kent İçi Ulaşımda Bisikletin Yeri Ve Bisiklet Yollarının Planlaması; Eğirdir-Adalar Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

Anonim,1992,TSE, 1992. TS 9826 Şehir İçi Yollar-Bisiklet Yolları. Türk Standartları Enstitüsü Kurumu, Ankara

AASHTO, 1999. Guide for the Development of Bicycle Facilities, American Association of State Highway and Transportation Officials, 78s, Washington, USA.

Anonim,1989,TSE, 1989. TS 7249 Şehir İçi Yollar-Boyutlandırma ve Tasarım Esasları. Türk Standartları Enstitüsü Kurumu, Ankara

Uz, V.E., M. Karaşahin, 2004. Kentiçi Ulaşımda Bisiklet. Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı 429

Anonim,2017-a, Şehir içi Bisiklet yolları klavuzu, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı. https://webdosya.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/ustmenu/ustmenu1010.pdf Erişim tarihi: 12.07.2019

Cengiz,T., Kahvecioğlu, C., 2016 Sürdürülebilir Kent Ulaşımında Bisiklet Kullanımının Çanakkale Kent Merkezi Örneğinde İncelenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (02)

Charles W. H, Nicholas T. D (Ed), 1987. Time Saver Standart For Landscape Architecture, McGraw-Hill Publishing Company, 341, New York

Çalışkan, A., 2013. İstanbul İli, Sarıyer ilçesi, Zekeriyaköy Uskumruköy-Kilyos Koridorunda Bisiklet Yolu Uygulaması ve Kavşaklarda Güvenli Geçişe İlişkin Alternatiflerin Değerlendirilmesi. Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 138s., İstanbul

Erişim 1: https://www.google.com/search?q=bisiklet+yollarındaki+yatay+ve+düşey+).

Uz, V.E., 2003, Bisiklet Yollarının Geometrik Planlama Esasları Ve Uygulaması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi , Isparta

Erişim 2: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151103-1.htm Erişim tarihi: 12.07.2019

Anonim,1995,TSE, 1995. TS 11782 Şehir İçi Yollar-Bisiklet Park Tesisleri Tasarım Kuralları, Türk Standartları Enstitüsü Kurumu, Ankara

Erişim 3: https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&tbm=isch Erişim tarihi: 12.07.2019

Erişim 4: https://www.google.com/search?q=norveç+bisiklet+yolları&source=lnms&tbm) Erişim tarihi: 12.07.2019

Erişim 5: https://www.google.com/search?q=hollanda+bisiklet+yolu&tbm=) Erişim tarihi: 12.07.2019

Erişim 6: https://www.dw.com/tr/almanyan%C4%B1n-g%C3%BCne%C5%9F-panelli-ilk-bisiklet-yolu/av4647038 Erişim tarihi: 12.07.2019

Erişim 7: https://www.google.com/search?q=Almanya%27daki+bisiklet+yolları&sou) Erişim tarihi: 12.07.2019

Erişim 8: https://www.bisikletizm.com/seyahat-rehberi/avrupa/ingiltere/ Erişim tarihi: 13.07.2019

Erişim 9: https://www.bisikletizm.com/seyahat-rehberi/avrupa/ingiltere/ Erişim tarihi: 12.07.2019

Erişim 10: https://www.bisikletizm.com/seyahat-rehberi/avrupa/ingiltere/ Erişim tarihi: 13.07.2019

Erişim 11: https://www.getyourguide.com.tr/new-york-l59/central-park-bisiklet-turu-t189273/ Erişim tarihi: 12.07.2019

Anonim, 2018 , Belediyeler için Bisikletli Ulaşımın Geliştirilmesine Yönelik Yol Haritası Çalıştayı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu,İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

Anonim,2017-b, İstanbul Yıllık Ulaşım Raporu 2017, https://tuhim.ibb.gov.tr/%C4%B0statistiksel-bilgiler/%C4%B0bb-ula%C5%9Fim-raporu-2017/ Erişim tarihi: 15.07.2019

Erişim 12: https://www.google.com/search?q=İstanbul+ili+bisiklet+yolları&source=lnms&t) Erişim tarihi: 12.07.2019

Erişim 13: https://www.google.com/search?q=Konya+ili+bisiklet+yollar) Erişim tarihi: 12.07.2019

Erişim 14: https://www.izmir.bel.tr/CKYuklenen/dokumanlar_2018/upi_sonuc_ozeti.pdf Erişim tarihi: 15.07.2019

Erişim 15: https://www.google.com/search?q=izmir+bisiklet+yolları&source=lnms&tb= Erişim tarihi: 15.07.2019

Yayınlanmış

2019-01-02

Nasıl Atıf Yapılır

Funda Ünal Ankaya, & Bahriye Gülgün Aslan. (2019). Kent İçi Ulaşımda Bisiklet Yollarının Planlaması; Dünya ve Türkiye Örnekleri. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 1-10. Geliş tarihi gönderen https://ucbad.com/article/view/volume-3-issue-1-article-1

Sayı

Bölüm

Makaleler